Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Quảng Ninh tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Thời gian qua, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được huyện Quảng Ninh tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực để duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí đã đạt.

 Với quan điểm xây dựng nông thôn mới bền vững, thực chất, thời gian qua, cùng với việc nâng cao chất lượng các tiêu chí, huyện Quảng Ninh đã thực hiện hiệu quả việc xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, góp phần nâng tầm nông thôn mới.

 Là xã đầu tiên của huyện Quảng Ninh và là một trong những xã tốp đầu của tỉnh cán đích nông thôn mới từ năm 2014, Lương Ninh xác định xây dựng NTM là quá trình liên tục, lâu dài nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

 

Theo đó, UBND xã đã xây dựng kế hoạch, lộ trình duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2019 và xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020.

Ông Lê Thế Triển, Bí thư Đảng ủy xã Lương Ninh chia sẻ: "Với phương châm: “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, các nội dung có sự đóng góp kinh phí của người dân được thực hiện khá đồng bộ từ việc tổ chức lấy ý kiến, xây dựng phương án, huy động kinh phí, giải phóng mặt bằng…, góp phần đưa Lương Ninh hoàn thành 14/14 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2020. Cùng với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Lương Ninh đã xây dựng thành công các khu dân cư kiểu mẫu tại thôn Văn La, Lương Yến và các vườn mẫu đạt chuẩn được công nhận”.

Đối chiếu với một số tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn mới, huyện Quảng Ninh xác định nhiều địa phương có khả năng phấn đấu nâng tầm các tiêu chí và sớm đạt được nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn 2020-2025.

 Ông Nguyễn Duy Tiễn, Chủ tịch UBND xã Võ Ninh cho biết: “Xã Võ Ninh đã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao trong năm 2020 và lộ trình mà xã đặt ra trong năm 2021 là tiếp tục nâng cao các tiêu chí, xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng với nâng cao chất lượng các tiêu chí, hiện xã Võ Ninh đã xây dựng thành công khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Hà Thiệp để làm điểm cho thôn Tây, thôn Trung phấn đấu hoàn thành khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trong những năm tiếp theo”.

Năm 2021, UBND huyện Quảng Ninh đã chỉ đạo, hướng dẫn 2 xã Xuân Ninh và Vĩnh Ninh xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; giao nhiệm vụ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đối với 6 thôn và xây dựng 2 thôn Liên xuân, Long Sơn, xã Trường Sơn đạt chuẩn nông thôn mới.

Đến nay, tổng số tiêu chí của 14 xã trong toàn huyện là 250 tiêu chí, trung bình đạt 17,85 tiêu chí/xã. Cụ thể, có 12 xã đạt 19 tiêu chí là Lương Ninh, Xuân Ninh, Hiền Ninh, Võ Ninh, Vĩnh Ninh, Duy Ninh, Hàm Ninh, Vạn Ninh, Tân Ninh, Gia Ninh, An Ninh, Hải Ninh; xã Trường Xuân đạt 15 tiêu chí và xã Trường Sơn đạt 7 tiêu chí.

Từ đầu năm 2021 đến nay, toàn huyện đã bê tông hóa 5,8 km, nâng cấp, sửa chữa 4,3 km đường liên xã, trục thôn, ngõ xóm; xây dựng, sửa chữa và nâng cấp hơn 3,2 km kênh mương; tiếp tục xây dựng, sửa chữa 10 công trình trường học; sửa chữa 20 công trình nhà văn hóa thôn. Tổng nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đạt 82,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, UBND huyện cũng đã hướng dẫn các chủ thể kinh tế tiếp tục phát triển sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2021 gồm: Gạo Vĩnh Tuy, tinh dầu sả Xuân Ninh và xúc xích HTX Hà Thắng, xã Vạn Ninh...

Tuy nhiên, việc thực hiện các tiêu chí chưa đồng đều, một số tiêu chí còn chưa vững chắc, nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Cơ sở hạ tầng nhất là đường giao thông, kênh mương thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa ở một số xã vẫn còn khó khăn. An ninh trật tự, tệ nạn xã hội ở một số địa phương còn tiềm ẩn phức tạp. Một số xã khó khăn trong việc hoàn thiện tiêu chí nước sạch, môi trường. Việc phát triển chuỗi giá trị, liên kết với các doanh nghiệp và tiêu thụ sản phẩm còn rất hạn chế…

Những tháng còn lại năm 2021, toàn huyện tiếp tục chỉ đạo từng xã rà soát tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch, xác định nội dung công việc và những giải pháp để hoàn thành; hướng dẫn xã Vĩnh Ninh, Xuân Ninh tập trung nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí về đích nông thôn mới nâng cao; xã Võ Ninh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; các thôn Phú Cát, xã Lương Ninh; thôn Tây, xã Võ Ninh; thôn Tân Định, xã Hải Ninh; thôn Thống Nhất, xã An Ninh; thôn Phúc Mỹ, xã Xuân Ninh và thôn Lệ Kỳ 3, xã Vĩnh Ninh đạt chuẩn khu dân cư nông thôn kiểu mẫu năm 2021; hỗ trợ hai xã Trường Xuân, Trường Sơn chưa đạt chuẩn phấn đấu tăng  từ 1-2 tiêu chí/xã trong năm 2021; tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia vệ sinh, trồng cây cảnh, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trong khu dân cư; đồng thời tiếp tục hoàn thiện tiêu chuẩn hóa và nâng cấp các sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn OCOP.

 

Ng. Khang

Các tin khác