Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Quảng Ninh nhìn lại 10 năm xây dựng Nông thôn mới

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Sau 10 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng sức, đồng lòng của Nhân dân, huyện Quảng Ninh đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận.

 

 

Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi”, trong quá trình triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Quảng Ninh chủ trương tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Cùng với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động nguồn lực, huyện chú trọng khơi dậy sức dân, phát huy những cách làm chủ động, sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương.

Để tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, ngoài việc ban hành các nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo xây dựng NTM, huyện Quảng Ninh đã phát huy vai trò lãnh đạo, điều hành của các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở trong xây dựng NTM. Ngoài Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM cấp huyện và 14/14 Ban chỉ đạo NTM ở các xã, huyện Quảng Ninh chủ trương phát huy sự chủ động, sáng tạo của Ban phát triển thôn trong xây dựng NTM. Toàn huyện đã xây dựng được 108 Ban phát triển thôn. Đây chính là cầu nối, là nhân tố góp phần đưa những chủ trương, kế hoạch của tỉnh, huyện đến gần hơn với mỗi người dân.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền về NTM tại cơ sở, Ban phát triển thôn sẽ tổ chức họp dân lấy ý kiến tham gia góp ý đồ án quy hoạch, đề án xây dựng NTM, vận động Nhân dân mở đường, hiến đất, hiến tài sản, đóng góp xây dựng đường giao thông; đồng thời phát huy vai trò giám sát của chính người dân trong xây dựng các công trình hạ tầng NTM. Qua đó, tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân.

Nhiều hộ, gia đình hiến tặng hàng nghìn mét vuông đất, hàng trăm mét tường rào, hàng nghìn cây xanh và các tài sản có giá trị khác để thực hiện chương trình, nên phong trào đã lan tỏa khắp địa bàn. Tiêu biểu như gia đình anh Hồ Phong ở bản Khe Ngang, gia đình anh Hồ Soa ở bản Khe Dây, xã Trường Xuân đã hiến đất xây dựng nhà văn hóa bản. Gia đình anh Phùng Thế Ly, ở xã Vĩnh Ninh; anh Mai Xuân Tính ở xã Hải Ninh; bà Lê Thị Dấu ở xã Lương Ninh cùng với nhiều hộ gia đình trong khu dân cư đã hiến đất để làm đường giao thông nông thôn vv...

Huyện Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình. Và đến nay, toàn huyện đạt 239 tiêu chí nông thôn mới, trung bình mỗi xã đạt 17,71 tiêu chí, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Trong đó có 10 xã đạt 19 tiêu chí là các xã Lương Ninh, Vĩnh Ninh, Hàm Ninh, Võ Ninh, Xuân Ninh, Hiền Ninh, Duy Ninh, Gia Ninh, Vạn Ninh và Tân Ninh; xã An Ninh đạt 16 tiêu chí; Hải Ninh đạt 15 tiêu chí; xã Trường Xuân đạt 12 tiêu chí và xã Trường Sơn đạt 6 tiêu chí.

Xác định chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là chương trình phát triển kinh tế-xã hội tổng thể, toàn diện và lâu dài, trong quá trình triển khai thực hiện huyện Quảng Ninh chủ trương cần sự tập trung cao độ, thực hiện kiên trì, bền bỉ của cả hệ thống chính trị. Chính vì vậy, huyện Quảng Ninh đã tìm nhiều hướng đột phá, trong đó có việc huy động sức dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân khi xây dựng NTM. Trong 10 năm triển khai chương trình, huyện Quảng Ninh đã huy động được 844 tỷ đồng để xây dựng các công trình nông thôn mới, trong đó Nhân dân đóng góp 70 tỷ 578 triệu đồng.

Huyện Quảng Ninh phấn đấu đến cuối năm 2020, toàn huyện có 12/14 xã về đích nông thôn mới; có từ 1-2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và từ 2-3 xã đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

 

Ngọc Khang

Đài TT-TH Quảng Ninh

 

 

 

 

 

Các tin khác