Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Quảng Ninh đạt 227 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2018, huyện Quảng Ninh tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, nhất là đối với 2 xã đăng ký về đích trong năm nay là Vạn Ninh và Gia Ninh; các xã còn lại tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí phù hợp với điều điện thực tế của địa phương; các xã đã đạt chuẩn có giải pháp giữ vững ổn định và nâng chuẩn các tiêu chí đã đạt.

Đến nay, toàn huyện Quảng Ninh đạt 227 tiêu chí nông thôn mới, trung bình mỗi xã đạt 16,2 tiêu chí, (cao hơn mức bình quân chung của tỉnh) tăng 14 tiêu chí so với cuối năm 2017. Hai xã Gia Ninh và Vạn Ninh cơ bản đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và đã hoàn thiện hồ sơ, trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, công nhận.

Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Quảng Ninh cũng đã chỉ đạo xây dựng mô hình điểm khu dân cư kiểu mẫu tại thôn Lộc Long, xã Xuân Ninh và xây dựng một số vườn mẫu ở các xã trên địa bàn huyện, góp phần nâng chuẩn xã nông thôn mới.

 

Ngọc Khang

Đài TT-TH Quảng Ninh

Các tin khác