Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Gia Ninh nỗ lực cán đích Nông thôn mới

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Cùng với xã Vạn Ninh, Gia Ninh là địa phương đăng ký về nông thôn mới vào cuối năm 2018. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, thời gian qua, Gia Ninh đã nỗ lực, thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo. Và đến thời điểm này, Gia Ninh cơ bản đã hoàn thành các tiêu chí.

 

Một góc xã Gia Ninh

 

Học tập từ các xã cán đích nông thôn mới trên địa bàn huyện Quảng Ninh, một trong những kinh nghiệm, yếu tốquan trọng dẫn đến thành công trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của Nhân dân, Đảng bộ, chính quyền xã Gia Ninh đã chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, đồng thời đổi mới, linh hoạt trong quản lý, điều hành bằng các giải pháp sáng tạo để hoàn thành những mục tiêu đã đề ra. Ông Nguyễn Ngọc Do-Chủ tịch UBND xã Gia Ninh cho biết: “Đầu năm 2018, khi đăng ký về đích nông thôn mới, xã Gia Ninh đã đạt 16/19 tiêu chí, còn lại 3 tiêu chí là giao thông, thủy lợi và cơ sở vật chất văn hóa, Đảng ủy-UBND xã đã xây dựng kế hoạch, huy đồng mọi nguồn lực từ sự hỗ trợ của Nhà nước và sự đóng góp của Nhân dân để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng kỷ thuật như đường giao thông nông thôn, giao thông, các công trình thủy lợi nội đồng, nhà văn hóa thôn vv...Đến nay, các công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện. Đối với các tiêu chí đã đạt, UBND xã cũng đã chỉ đạo, đầu tư nâng chuẩn. Đặc biệt trong phát triển kinh tế, Gia Ninh đã chủ trương khuyến khích bà con Nhân dân chú trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng “đưa vườn ra ruộng” để sản xuất các loại rau màu thương phẩm trái vụ, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống Nhân dân”.

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

 

Xác định việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là điều kiện tiên quyết cho sự thành công phát triển kinh tế-xã hội, Gia Ninh chú trọng công tác tuyên truyền, vận động làm cho người dân thấy rõ được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới và thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi”. Bằng nhiều hình thức khác nhau như qua hệ thống truyền thanh, các buổi sinh hoạt, tập huấn, hội nghị..., xã Gia Ninh duy trì đều đặn việc lồng ghép tuyên truyền, vận động và quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo sự thống nhất cao trong quá trình triển khai thực hiện và được quần chúng Nhân dân tích cực tham gia.Người dân đã đóng góp công sức, tiền của để thực hiện chương trình, nên phong trào đã lan tỏa khắp các thôn trên địa bàn. Được Nhân dân đồng thuận và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền thông qua những cách àm sáng tạo, linh hoạt, diện mạo nông thôn mới ở Gia Ninh đang được hình thành.

Từ đầu năm 2018 đến nay, xã Gia Ninh đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn; giao thông, thủy lợi nội đồng, trường học và cơ sở vật chất văn hóa. Toàn xã đã bê tông hóa được 2,5 km đường trục thôn và liên thôn; 13,3 km đường ngõ, xóm; cứng hóa bằng bê tông và rải cấp phối 28,5 km đường giao thông nội đồng. Đầu tư bê tổng hóa 12 km kênh mương nội đồng, hệ thống đê kè được cứng hóa và gia cố đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh. Các công trình văn hóa như nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn và các điểm vui chơi, giải trí vv... được đầu tư xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Tổng kinh phí huy động thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 đến nay hơn 161 tỷ đồng. Nhân dân đóng góp 107,7 tỷ đồng, trong đó 97,2 tỷ đồng xây dựng nhà ở dân cư và 10,5 tỷ đồng xây dựng, tu sữa, nâng cấp các công trình phúc lợi xã hội.

Các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đều có bước phát triển đáng ghi nhận, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất tập trung, chuyên canh, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích. Đặc biệt xã đã quan tâm, hỗ trợ người dân mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế như nuôi cá nước ngọt, trồng rau màu ... góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho Nhân dân. Đến nay, bình quân thu nhập đầu người đạt khoảng 30 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,2% vv...

“Đến thời điểm này, 3 tiêu chí là giao thông, thủy lợi và cơ sở vật chất văn hóa đã cơ bản đã hoàn thành. Gia Ninh đang hoàn thiện các loại hồ sơ thủ tục trình các cấp có thẩm quyền đánh giá và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018”-Ông Nguyễn Ngọc Do cho biết thêm.

Kết quả từ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế-xã hội xã Gia Ninh ngày càng phát triển, diện mạo làng quê có nhiều khởi sắc, đời sống Nhân dân ngày càng nâng cao, tình hình an ninh trật tự được ổn định và giữ vững... Đó là quá trình phấn đấu, phát huy nội lực, tinh thần đoàn kết, sáng tạo của cán bộ và Nhân dân xã Gia Ninh trong hơn 7 năm qua.

Về Gia Ninh hôm nay, đi trên những con đường liên thôn, liên xã được trải thảm bê tông phẳng phiu, rộng rãi, sạch đẹp; dọc tuyến Quốc lộ 1A, nhiều nhà cao tầng mọc lên san sát; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại hoạt động khá tấp nập; đồng ruộng được dồn điền đổi thửa và quy hoạch chuyển đổi để xây dựng các mô hình sản xuất chuyên canh có hiệu quả… Đó là những điều dễ nhận thấy khi đến với Gia Ninh.

Ngọc Khang

Các tin khác