Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Huyện Quảng Ninh tập huấn bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Trong 2 ngày 27 và 28/9, huyện Quảng Ninh tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 cho các đồng chí chủ tịch UBND, bí thư chi bộ và trưởng thôn các 5 xã vùng Nam là Tân Ninh, Hiền Ninh, Xuân Ninh, An Ninh và Vạn Ninh.

 

Các cán bộ xây dựng nông thôn mới được truyền đạt những chuyên đề về Tổng quan chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nội dung chương trình giai đoạn 2016-2020; Một số nội dung trọng tâm về nông nghiệp, nông thôn bền vững như tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, quy trình triển khai thực hiện dự án phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế-xã hội trong xây dựng nông thôn mới; Đổi mới, nâng cao hiệu quả hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn; Một số kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân trong xây dựng nông thôn mới như vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền vận động, trách nhiệm của người dân, các hình thức, nội dung và kỹ năng tuyên truyền vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới vv...

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động cho cán bộ xây dựng nông thôn mới cấp xã; từ đó tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hiệu quả, giúp Nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng và tích cực cùng địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới.

Được biết, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Quảng Ninh sẽ tiếp tục tổ chức thêm 2 lớp bồi dưỡng: 1 lớp đối với cán bộ xây dựng nông thôn mới các xã còn lại và 1 lớp đối với đại diện các phòng, ban, cơ quan đơn vị có liên quan.

 

Ngọc Khang

Đài TT-TH Quảng Ninh

Các tin khác