TÀI LIỆU ISO 9001:2008
  
         

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

451 người đã tham gia bình chọn

Từ 15/6/2024, chỉ sử dụng duy nhất tài khoản VNeID trên Cổng dịch...
Kể từ ngày ngày 15/6/2024, khi đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thì cá nhân chỉ sử dụng duy nhất tài khoản VNeID...
Xem tiếp
Mức khoán bảo vệ rừng bình quân hàng năm từ ngày 15/7/2024
Ngày 24/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2024/NĐ-CP về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp, trong đó quy định mức khoán bảo vệ rừng bình quân hàng năm...
Xem tiếp
Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện theo Luật Đất đai 2024
Luật Đất đai 2024 quy định về căn cứ để lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, dưới đây là những căn cứ cụ thể khi lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện...
Xem tiếp
Tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại các...
Ngày 20/05/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương phục vụ người dân doanh nghiệp...
Xem tiếp
Nhiệm vụ, cách thức và nguyên tắc hoạt động của đài truyền thanh cấp...
Ngày 10/5/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 49/2024/NĐ-CP quy định về hoạt động thông tin cơ sở...
Xem tiếp

 

  

 

VĂN BẢN HĐND
          

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 3806

  • Tổng 4.366.905