TÀI LIỆU ISO 9001:2008
  
         

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

NHCSXH huyện Quảng Ninh “Tập huấn nghiệp vụ ủy thác cho cán bộ hội,...
Nhằm nâng cao nghiệp vụ tín dụng chính sách cho các tổ chức chính trị, xã hội nhận ủy thác trực tiếp tham gia công tác theo dõi, quản lý nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Vừa qua, NHCSXH huyện Quảng Ninh đã tổ chức Tập huấn cho 46 học viên là cán bộ Hội,.....
Xem tiếp
Vươn lên nhờ tín dụng chính sách
Những năm qua, nhờ có sự “tiếp sức” kịp thời từ nguồn vốn vay ưu đãi của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (PGD NHCSXH) huyện Quảng Ninh, chị Trần Thị Hằng, thôn Phúc Nhĩ, xã An Ninh đã vươn lên làm giàu với mô hình chăn nuôi tổng hợp...
Xem tiếp
Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quảng Ninh nhận...
Nhận được sự quan tâm của Huyện Ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, sự phối hợp tích cực, của các Phòng ban, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Quảng Ninh, ngay trong tháng đầu năm 2024, NHCSXH.....
Xem tiếp
Thông báo: Bãi bỏ chính sách tín dụng cho vay mua máy tính, thiết...
Ngày 05/02/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định số 02/2024/QĐ-TTg bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục.....
Xem tiếp
Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Quảng Ninh tiếp tục triển khai chương...
Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Ninh tiếp tục thực hiện cho vay chương trình Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã năm học 2023-2024 theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ...
Xem tiếp