TÀI LIỆU ISO 9001:2008
  
         

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Chính sách tín dụng cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 10/2024/QĐ-TTg ngày 15/7/2024 về tín dụng thực hiện cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn...
Xem tiếp
“Điểm tựa” vững chắc cho người nghèo và các đối tượng chính sách
Những năm qua, từ nguồn vốn của NHCSXH huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện đã được vay vốn phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập...
Xem tiếp
Tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách năm 2024 cho Chủ tịch UBND...
Chiều ngày 10/6/2024, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách năm 2024 cho Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn...
Xem tiếp
Vốn ưu đãi đến với vùng đồng bào dân tộc thiếu số xã Trường Sơn
Trong những năm qua, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Quảng Ninh đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác xã Trường Sơn, tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi đối với các hội gia đình chính sách, đảm bảo nguồn.....
Xem tiếp
Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quảng Ninh: Nhìn lại chặng đường...
Trong những năm qua, tín dụng chính sách xã hội do NHCSXH thực hiện có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát.....
Xem tiếp