TÀI LIỆU ISO 9001:2008
  
         

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Quảng Ninh, Tưng bừng ngày hội đại đoàn kết ở Khu dân cư
Hòa chung với không khí từng bừng, phấn khởi cùng nhân dân cả nước hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022), trong nhưng ngày qua khắp các khu dân cư trên địa bàn huyện Quảng Ninh tưng bừng tổ chức Ngày hội đại.....
Xem tiếp
Mặt trận huyện Quảng Ninh hướng các hoạt động về cơ sở, tăng cường...
Những năm qua, UBMT TQ Việt Nam huyện Quảng Ninh luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương...
Xem tiếp
Hiệu quả từ mô hình trường học bán trú ở xã Trường Sơn
Nhằm rút ngắn khoảng cách giáo dục giữa các trường miên núi và các trường đồng bằng, tháng 8 năm 2012, huyện Quảng Ninh chuyển đổi trường THCS Trường Sơn sang mô hình bán trú. Từ đó đến nay, chất lượng giáo dục toàn diện của học sinh từng bước được nâng lên, mô hình bán.....
Xem tiếp
Hội Nông dân huyện Quảng Ninh tăng cường xây dựng tổ chức hội vững...
Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Quảng Ninh đã bán sát sự chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh, của cấp ủy, chính quyền, mặt trận huyện đẩy mạnh các phong trào thi đua hoạt động, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương...
Xem tiếp
Hội Nông dân huyện Quảng Ninh tăng cường xây dựng tổ chức hội vững...
Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Quảng Ninh đã bán sát sự chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh, của cấp ủy, chính quyền, mặt trận huyện đẩy mạnh các phong trào thi đua hoạt động, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương...
Xem tiếp

 

 

  

VĂN BẢN HĐND