TÀI LIỆU ISO 9001:2008
  
         

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Gương một cựu TNXP làm kinh tế giỏi
Với bản chất năng động, sáng tạo, nhanh nhạy cùng với khí chất của người lính Cựu Thanh niên xung phong(TNXP), đã 7 năm nay, ông Nguyễn Văn Xứng tập trung công sức cho Trang trại tổng hợp và đã cho thu nhập cao. Ông trở thành tấm gương Cựu TNXP làm kinh tế giỏi của Hội Cựu.....
Xem tiếp
Hội Cựu chiến binh huyện Quảng Ninh phát huy phẩm chất truyền thống...
Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB các cấp huyện Quảng Ninh đã đoàn kết, đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi.....
Xem tiếp
Làm đường giao thông nông thôn – khi người dân đồng thuận
Năm 2022, Hàm Ninh quyết tâm xây dựng xã NTM nâng cao, về tiêu chí giao thông nông thôn, người dân thôn Trần Xá lại lần nữa tiên phong mở rộng, nâng cấp các tuyến đường trong thôn xóm để đạt chuẩn mới và phong trào đã được lan tỏa, nhân rộng trong xã...
Xem tiếp
Người Cựu chiến binh tâm huyết với phong trào sản xuất nông nghiệp
Trên cương vị là Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thống Nhất, xã An Ninh, cựu chiến binh Nguyễn Duy Viên được nhiều người biết đến không chỉ ở cung cách quản lý, điều hành hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã mà ông còn là một hội.....
Xem tiếp
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Ninh tăng cường khối đại đoàn...
Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Ninh luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương...
Xem tiếp

 

 

  

VĂN BẢN HĐND