Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Mặt trận huyện Quảng Ninh – Dấu ấn một nhiệm kỳ!

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các tổ chức thành viên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Ninh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua khó khăn, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo ổn định chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch công tác của Mặt trận các cấp đã được triển khai toàn diện và đa dạng.. Ủy ban MTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần tăng cường đồng thuận xã hội trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn.

Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận phát động, hưởng ứng ngày đi vào chiều sâu, có sức sống lan tỏa trong cộng đồng. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” có nhiều cách làm sáng tạo. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, Mặt trận các cấp trong huyện huy động sức dân đóng góp trên 74 tỷ đồng, hơn 42.000 ngày công lao động, hiến 176.186 m2 đất, 16,5 km tường rào… để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Kết quả góp phần nâng cao các tiêu chí, chất lượng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay, toàn huyện có 12/14 xã đạt NTM, 15 khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, 3 thôn ở xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn NTM.

Hoạt động “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội có nhiều đổi mới, nhất là khâu huy động nguồn lực xã hội cùng chung tay hỗ trợ cho các đối tượng, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Trong 5 năm, Mặt trận các cấp đã vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” trên 4,5 tỷ đồng và các chương trình an sinh xã hội trên 7,3 tỷ đồng. Từ các nguồn vận động, đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 153 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng trị giá trên 8,7 tỷ đồng. Mặt trận các cấp cũng đã vận động quyên góp và tổ chức thăm, tặng 24.160 suất quà nhân các ngày lễ, tết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn trị giá trên 11,8 tỷ đồng; hỗ trợ 37 hộ nghèo phát triển sản xuất trị giá 245 triệu đồng; hỗ trợ 937 học sinh nghèo trị giá trên 260 triệu đồng…. góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Một số hình ảnh hoạt động nhiệm kỳ qua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điểm sáng của Mặt trận huyện trong nhiệm kỳ qua, triển khai mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025 cho 71 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại bản Khe Dây, Khe Ngang (xã Trường Xuân), bản Hôi Rấy, PLoang, Rìn Rìn (xã Trường Sơn), thôn Phúc Sơn, Áng Sơn (xã Vạn Ninh) với tổng kinh phí gần 1,5 tỷ đồng.

Cùng với đó, Mặt trận thường xuyên nắm bắt tình hình nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng rõ nét, thiết thực hơn. Đặc biệt công tác giám sát của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đi vào chiều sâu, đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, sự phối hợp tích cực của chính quyền, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, mang lại hiệu quả, khẳng định vai trò tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận.

Tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền,. Mặt trận xã đã phát huy tốt vai trò trong thực hiện các nhiệm vụ Mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Công tác phối hợp giữa Mặt trận với HĐND, UBND và các đơn vị liên quan ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, đặc biệt là trong tổ chức tiếp xúc cử tri, tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân , trong tổ chức các kỳ họp HĐND và trong thực hiện các chương trình phối hợp, vì vậy những ý kiến của cử tri do Mặt trận tổng hợp đã phản ánh một cách toàn diện đến cấp ủy, chính quyền; giúp cấp ủy, chính quyền không ngừng nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, hướng đến sự hài lòng của nhân dân.

Hệ thống tổ chức Mặt trận thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, tạo tiền đề quan trọng, củng cố và nâng cao vai trò, vị trí của MTTQVN trong thời kỳ mới. Mặt trận đã trở thành biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cầu nối tin cậy giữa Nhân dân với các cấp ủy đảng và chính quyền cơ sở

Đặc biệt trận lũ lịch sử năm 2020, Mặt trận các cấp trong huyện đã kịp thời phân bổ 293.504 suất quà trị giá ước tính trên 117,8 tỷ đồng; tiếp nhận nhiều hàng hoá, hiện vật trị giá trên 6,5 tỷ đồng. Khó khăn chồng chất khó khăn khi tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19”, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tham gia tiêm phòng vacxin đạt tỷ lệ cao. Mặt trận kêu gọi ủng hộ được hơn 60 triệu đồng; ủng hộ đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch với số tiền hơn 152 triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm. h… góp phần vào công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ổn định tình hình địa phương, kết quả đó đã minh chứng cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Lê Chí Huy, UVBTVHU, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Quảng Ninh cho biết: những kết quả đạt được của MTTQVN huyện Quảng Ninh trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường đồng thuận xã hội, ổn định tình hình nhân dân, khẳng định lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Phát huy những kết quả đạt được, với tinh thần “Đoàn kết-Dân Chủ-Đổi mới-Phát triển”, Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh tiếp tục đề ra phương hướng của nhiệm kỳ 2024-2029 cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị và trách nhiệm của MTTQVN trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển quê hương ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; thúc đẩy thi đua học tập, lao động sáng tạo, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực trong nhân dân, tạo động lực mới cho huyện Quảng Ninh phát triển nhanh và bền vững; đẩy mạnh thực hành dân chủ, thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội; xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức MTTQVN các cấp bảo đảm chất lượng, hướng mạnh về địa bàn cơ sở, khu dân cư; chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh mà đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, sự nỗ lực, phấn đấu của các tầng lớp nhân dân trong huyện, Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh sẽ thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2024 - 2029 đề ra, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân toàn huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, xây dựng huyện Quảng Ninh phát triển nhanh và bền vững.

Minh Hằng- Hoàng Quyết   

Các tin khác