TÀI LIỆU ISO 9001:2008
  
         

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Quảng Ninh học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo tồn văn hóa
Trong cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người luôn luôn coi trọng vấn đề văn hóa, định nghĩa về văn hoá, Bác Hồ viết: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn.....
Xem tiếp
Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về...
Thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Bộ Chính trị (khóa X) đã ban hành Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07 tháng 11 năm 2006 về Tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng và toàn xã hội. Những năm qua, cuộc vận động đã nhận được sự.....
Xem tiếp
Triển khai thực hiện ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí...
(Website Quảng Bình) - Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 23-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 02-12-2011, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2252/UBND-NC về việc triển khai thực hiện.....
Xem tiếp
Thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Quảng...
(QBĐT) - Sau hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, huyện Quảng Ninh đã đạt được những kết quả rất quan trọng...
Xem tiếp
Quảng Ninh: Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI)
(QBĐT) - Ngày 19-8, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn huyện...
Xem tiếp

 

  

 

VĂN BẢN HĐND
          

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 302

  • Tổng 4.295.000