Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thông báo về việc hoãn các hoạt động kỷ niệm 74 cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 02/9

Xem với cỡ chữ : A- A A+
UBND huyện tổ chức Lễ hôi đua thuyền truyền thống và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng kỷ niệm 74 năm cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh 02/9/2019.

Đua thuyền vòng bảng trên sông Kiến Giang vào lúc 6h30’, ngày 30/8/2019, liên hoan văn nghệ chào mừng vào lúc 19h30’, ngày 30/8/2019 và Lễ thả đèn hoa đăng trên sông Nhật Lệ vào lúc 19h00’, ngày 31/8/2019.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết, ngày 30/8/2019 bão số 4 (bão Podul) sẽ đỗ bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Quảng Bình. Vì vậy UBND huyện hoãn các hoạt động trên để tập trung mọi lực lượng phòng chống lụt bão.

Đối với tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện năm 2019, tổ chức đua vòng bảng và vòng chung kết vào lúc 6h, ngày 01/9/2019.

UBND huyện thông báo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể,  UBND các xã, thị trấn biết, thực hiện. Căn cứ diễn biến thời tiết, nếu có thay đổi UBND huyện sẽ có thông báo sau.

Giao Đài Truyền thanh –Truyền hình huyện, UBND các xã, thị trấn thông báo để các cơ quan, đơn vị nhân dân được biết.

Theo Thông báo số 247/TB-UBND ngày 129/8/2019 của UBND huyện Quảng Ninh