Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Kết quả xét tuyển đối với thí sinh tham gia kỳ xét tuyển viên chức...
..
Xem tiếp
Thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục...
..
Xem tiếp
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn), kỳ xét tuyển...
..
Xem tiếp
Kết quả xét tuyển đối với thí sinh tham gia kỳ xét tuyển viên chức...
..
Xem tiếp
Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc...
Thực hiện Quyết định số 1491/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của UBND huyện Quảng Ninh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc huyện năm 2019 (đợt 2). Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD&ĐT.....
Xem tiếp
VĂN BẢN HĐND
          

 

  

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 58

  • Tổng 2.541.498