Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Lễ hội Đua thuyền truyền thống năm 2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+

  Căn cứ Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 01/7/2019 của UBND huyện Quảng Ninh về tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Quảng Ninh năm 2019; Điều lệ số 117/ĐL-BTC ngày 23/7/2019 Điều lệ Đua thuyền truyền thống huyện Quảng Ninh năm 2019.             

Nhằm tuyên truyền quảng bá hình ảnh Lễ hội và quê hương, con người huyện Quảng Ninh đến với du khách thập phương trên cả nước và quốc tế. Lễ hội đua thuyền trên sông Nhật Lệ sẽ truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Bình và một số đài tỉnh bạn. Nhưng hiện nay điều kiện hạ tầng kỹ thuật của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Bình chưa đáp ứng được truyền hình trực tiếp cho 2 đơn vị cùng một lúc. Vì vậy Ủy ban nhân dân huyện đã xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy và đã được sự đồng ý tại Thông báo số 751-TB/HU ngày 09/8/2019 Thông báo kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 93. Nay Ban tổ chức lễ hội Đua thuyền điều chỉnh thời gian đua vòng Bảng, vòng Chung kết  như sau:

I. Thời gian tổ chức đua vòng Bảng và vòng Chung kết

1. Đua vòng Bảng trên sông Kiến Giang diễn ra vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 30/8/2019;

2. Đua vòng Chung kết trên sông Nhật Lệ diễn ra vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 01/9/2019.

II. Thời gian bàn giao Thuyền đua Nữ cho các đơn vị

Vào lúc 15 giờ ngày 16/8/2019, địa điểm tại khu vực Bến Phà Quán Hàu (Cạnh Di tích lịch sử bến Phà Quán Hàu).

Vậy Ủy ban nhân dân huyện thông báo để Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn biết để thực hiện.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện thông báo rộng rãi để nhân dân biết đến xem và cổ vũ. Đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra.

 

 Tải văn bản