TÀI LIỆU ISO 9001:2008
  
         
Không có mẫu hiển thị
Kết luận Phiên tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân định kỳ tháng...
..
Xem tiếp
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn triển...
..
Xem tiếp
Kết luận Phiên tiếp dân, đối thoại trực tiếp vói dân định kỳ tháng...
Phiên tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân định kỳ tháng 11/2019 của đồng chí Bí thư Huyện ủy tổ chức vào ngày 21/11/2019; tham gia có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy và Văn phòng Huyện ủy...
Xem tiếp
Kết luận phiên tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân định kỳ...
..
Xem tiếp
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc về thuyên...
Ngày 14/01/2019, UBND huyện tổ chức làm việc với các ngành về thuyên chuyển giáo viên, nhân viên các trường học trực thuộc đầu năm 2019, đồng chí Phạm Trung Đông - Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự làm việc có đồng chí Lê Ngọc Huân, Phó Chủ tịch UBND huyện; thủ trưởng.....
Xem tiếp