Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành về thực hiện kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XIX và các kết luận của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Tải văn bản

Các tin khác