Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Ban chỉ đạo triển khai Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Tải văn bản

Các tin khác