Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn về công tác quy hoạch và đầu tư các dự án hạ tầng tạo quỹ đất trên địa bàn huyện

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Tải văn bản

Các tin khác