Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc về thuyên chuyển giáo viên, nhân viên các trường học đầu năm 2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Ngày 14/01/2019, UBND huyện tổ chức làm việc với các ngành về thuyên chuyển giáo viên, nhân viên các trường học trực thuộc đầu năm 2019, đồng chí Phạm Trung Đông - Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự làm việc có đồng chí Lê Ngọc Huân, Phó Chủ tịch UBND huyện; thủ trưởng và công chức phụ trách thuộc các ngành, đơn vị: Giáo dục Đào tạo, Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Sau khi nghe Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo trình bày Kế hoạch thuyên chuyển giáo viên, nhân viên các trường học đầu năm 2019, ý kiến các thành viên tham dự làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:

1. Thống nhất thuyên chuyển 62 giáo viên, nhân viên các trường học trực thuộc đầu năm 2019 theo đúng chủ trương, điều kiện thuyên chuyển và đảm bảo điều hòa đội ngũ. Phòng Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND huyện quyết định thuyên chuyển giáo viên kịp thời, theo đúng quy định.

2. Giao phòng Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chỉ đạo các Trường học trực thuộc thực hiện đăng ký kịp thời việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên ở các vị trí việc làm còn thiếu theo đúng quy định, trước mắt chủ động việc sắp xếp đội ngũ, bố trí giáo viên giảng dạy đảm bảo công tác dạy học tại trường học.

Các trường học chủ động việc sắp xếp giáo viên tham gia giảng dạy, ưu tiên những người đã và đang giảng dạy các trường trong huyện, những người có thời gian giảng dạy nhiều hơn.

3. Giao phòng Tài chính Kế hoạch tham mưu cân đối kinh phí tiền lương đầy đủ, kịp thời theo biên chế đã giao cho các trường học (theo quyết định giao biên chế của UBND huyện), để đảm bảo chế độ chính sách và thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học theo quy định.

UBND huyện thông báo để các ngành, đơn vị biết, thực hiện./.

Theo Thông báo số: 20/TB-UBND ngày 25/01/2019

Các tin khác