Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thông qua quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Bắc Ninh, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỷ lệ 1/500

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Tải văn bản

Các tin khác