Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

BHXH huyện Quảng Ninh đa dạng hóa các hình thức phát triển đối tượng tham gia BHXH

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ông Lê Khắc Chí, Phó Giám đốc BHXH huyện Quảng Ninh cho biết “Chính sách BHXH tự nguyện thể hiện tính nhân văn, ưu việt và sự quan tâm, trách nhiệm của Đảng và Nhà nước đối với đời sống Nhân dân, nhằm tạo điều kiện cho người lao động tự do tham gia để được nhận lương hưu khi không còn khả năng lao động. Với ý nghĩa đó, thời gian qua, BHXH huyện Quảng Ninh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân; đa dạng hóa các hình thức phát triển đối tượng tham gia BHXH và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, BHXH huyện Quảng Ninh đã nỗ lực, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạtnhằm đưa các chính sách an sinh xã hội nói chung và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách BHXH nói riêng vào đi vào cuộc sống”.

Xác định công tác truyền thông là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu, hằng năm, BHXH huyện Quảng Ninh đã xây dựng chương trình; tăng cường phối hợp với các đoàn thể chính trị-xã hội, các ngành liên quan và các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình thông qua các hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với người dân tại cơ sở; phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện duy trì chuyên mục BHXH và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong năm 2023, BHXH huyện đã tổ chức được 84 hội nghị tuyên truyền, với 6.080 lượt người tham gia... góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chính sách BHXH, BHYT nói chung và BHXH tự nguyện nói riêng.

Điều đáng ghi nhận là trong năm 2023, BHXH huyện phát triển mới được 31 đơn vị ngoài nhà nước tham gia BHXH, BHYT, BHTN  với 51 lao động, tăng 3 đơn vị với 7 lao động so với năm 2022, bình quân 1,65 lao động/đơn vị.

BHXH huyện cũng phối hợp với Bưu điện, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn lao động huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, đại lý thu đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, lồng ghép tuyên truyền miệng thông qua các hội nghị, các buổi họp thôn, họp tổ dân phố để phổ biến chính sách BHXH, BHYT, nhằm nâng cao nhận thức về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng về trách nhiệm và quyền lợi của đối tượng khi tham gia BHXH tự nguyện, từ đó vận động người dân tích cực tham gia.

Bằng các giải pháp hiệu quả, cụ thể và linh hoạt trong công tác tuyên truyền, vận động, thời gian qua, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Đến nay, toàn huyện có 5.248 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt hơn 100% kế hoạch; 4.130 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 100% kế hoạch và 4.639 người tham gia BHTN, đạt 100% kế hoạch BHXH tỉnh giao. Về BHYT, huyện Quảng Ninh có 82.258 người tham gia, đạt hơn 100% kế hoạch BHXH tỉnh giao; tỷ lệ bao phủ dân số tham gia BHYT trên toàn huyện đạt 94,43%, vượt 2,43% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện giao.

Cùng với đó, BHXH huyện Quảng Ninh đã thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; kịp thời ứng phó, hỗ trợ đơn vị, doanh nghiệp, người dân trước những ảnh hưởng do đại dịch Covid-19; quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT theo đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phục vụ, nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia; từng bước thực hiện minh bạch, công khai và tăng cường giải pháp để kiểm soát, hạn chế, ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHTN, BHYT.

Với quan điểm chủ động đến với người dân, đưa chính sách BHXH, BHYT đến gần Nhân dân, trong thời gian tới, BHXH huyện Quảng Ninh tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các ngành, các tổ chức đoàn thể, chính trị ở địa phương tổ chức các hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp về chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước đối với người dân; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh, đa dạng hóa và không ngừng đổi mới các hình thức tuyên truyền nhằm thu hút người dân tham gia BHXH tự nguyện, góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Ng. Khang

Các tin khác