Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Mặt trận Quảng Ninh triển khai các mô hình chỉ đạo điểm trong xây dựng Nông thôn mới

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, từ đầu năm 2019 đến nay, UBMT TQ Việt Nam huyện Quảng Ninh đã triển khai 4 mô hình chỉ đạo điểm cấp huyện gồm: Mô hình “khu dân cư thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại thôn Quảng xá, xã Tân Ninh; mô hình “khu dân cư bảo vệ tài nguyên môi trường” tại thôn Đông Cổ Hiền, xã Hiền Ninh; mô hình “khu dân cư điểm sáng chấp hành pháp luật” tại bản Khe Cát, xã Trường Sơn và mô hình “khu dân cư bảo vệ tài nguyên môi trường biển” tại thôn Xuân Hải, xã Hải Ninh.

 Bên cạnh đó, UBMT TQ Việt Nam huyện chỉ đạo Mặt trận các xã, thị trấn xây dựng 19 mô hình điểm cấp xã và tiếp tục duy trì 21 mô hình của năm 2018, qua đó từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn. Ngoài ra, UBMT TQ Việt Nam huyện còn phối hợp với UBMT TQ Việt Nam tỉnh, Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân, Công ty TNHH VLXD xi măng SCG Việt Nam hỗ trợ 40 tấn xi măng cho 2 xã Tân Ninh và Duy Ninh, mỗi xã 20 tấn để xây dựng các công trình thiết yếu, phục vụ xây dựng nông thôn mới.

 

Ngọc Khang

 

Các tin khác