Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Lương Ninh ra quân xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Ngày 13/4, xã Lương Ninh đã tổ chức phát động phong trào ra quân xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Trọng tâm của của chương trình là tiếp tục xây dựng hạ tầng nông thôn gắn với cải tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn và phát triển sản xuất nâng cao thu nhập người dân. Bà con nhân dân 12/12 xóm của xã Lương Ninh đã đồng loạt phát động phong trào xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và khu dân cư kiểu mẫu, nhằm mục tiêu tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng nông thôn, tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế phát triển, đảm bảo hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu.

 

Lương Ninh tiếp tục tiếp tục duy trì có hiệu quả và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; chú trọng và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, hướng tới nền sản xuất nông nghiệp sạch, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp; phát triển các hoạt động văn hóa, thể thao ở khu dân cư, tăng dần khả năng tiếp cận, thụ hưởng từ các thiết chế văn hóa, thể thao đã được hình thành, tạo môi trường sống văn hóa, văn minh ở nông thôn; giữ vững quốc phòng-an ninh và trật tự xã hội nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân an tâm sản xuất, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển.

Lương Ninh là xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện Quảng Ninh vào năm 2014, 5 năm qua, xã luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí. Hiện xã Lương Ninh đã được tỉnh Quảng Bình và huyện Quảng Ninh chọn làm điểm thực hiện theo tiêu chí nâng cao, Đảng bộ và Nhân dân Lương Ninh đang nỗ lực phấn đấu đến cuối năm 2019 được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

 

 

Ánh Dương

Các tin khác