Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thôn Liên Xuân và thôn Long Sơn, xã Trường Sơn phấn đấu đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Xác định việc cán đích nông thôn mới đối với xã miền núi biên giới Trường Sơn là nhiệm vụ khó khăn và lâu dài, nên xã Trường Sơn đã đánh giá, khảo sát những thôn có điều kiện để phấn đấu về đích trước. Năm 2020, Trường Sơn có 2 thôn là Liên Xuân và Long Sơn đăng ký về đích nông thôn mới. Ngay từ đầu năm, Ban công tác mặt trận 2 thôn đã tích cực vận động tuyên truyền nâng cao nhận thức đồng thời huy động sự đóng góp hỗ trợ của người dân cùng với Nhà nước để thực hiện các tiêu chí.

UBND huyện cũng đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ xã Trường Sơn và các phòng, ban ngành liên quan tích cực kiểm tra, hướng dẫn giúp đỡ 2 thôn Long Sơn và Liên Xuân trong quá trình thực hiện. Đến nay, 2 thôn này cơ bản đã đạt 10/19 tiêu chí. Một số tiêu chí đang gặp khó khăn mà từ nay đến cuối năm 2 thôn cần tập trung thực hiện gồm: thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, tỷ lệ lao động có việc làm, hộ nghèo và hình thức tổ chức sản xuất.

UBND huyện cũng chỉ đạo các phòng ban liên quan cần tập trung chỉ đạo, tìm giải pháp khắc phục để cùng với xã Trường Sơn giúp đỡ 2 thôn Liên Xuân và Long Sơn đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới vào cuối năm 2020.

 

Ngọc Khang

Đài TT-TH Quảng Ninh

Các tin khác