Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

An Ninh trên đường về đích nông thôn mới

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Bằng những cách làm linh hoạt, phát huy được vai trò chủ thể của người dân và sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương nên đến nay, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở xã An Ninh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Là 1 trong 2 xã đăng ký về đích nông thôn mới vào cuối năm 2020 của huyện Quảng Ninh, ngay từ đầu năm, xã An Ninh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp, đồng thời huy động mọi nguồn lực phấn đấu về đích nông thôn mới theo kế hoạch. Tuy còn nhiều khó khăn phía trước, song với quyết tâm về đích đúng thời hạn, cán bộ và Nhân dân xã An Ninh Ninh đang dồn sức để hoàn thiện các tiêu chí còn lại.

Đẩy nhanh tiến độ kênh cố hóa kênh tưới thôn Cao Xuân

 

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến cuối năm 2019, huyện Quảng Ninh đã có 10 xã về đích, các xã còn lại đạt từ 14 đến 16 tiêu chí, riêng xã miền núi Trường Sơn đạt 5 tiêu chí. Trong đó xã An Ninh đạt 16/19 tiêu chí. Để phấn đấu về đích, ngày từ đầu năm 2020, cán bộ và Nhân dân An Ninh đã tập trung huy động mọi nguồn lực, đầu từ xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở quyết tâm cán đích theo lộ trình.

Ông Trương Văn Long, Chủ tịch UBND xã An Ninh cho biết: “Xác định việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là điều kiện tiên quyết cho sự thành công phát triển kinh tế-xã hội, cấp ủy, chính quyền, mặt trận đoàn thể xã An Ninh đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động làm cho người dân thấy rõ được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới và thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Bằng nhiều hình thức khác nhau như qua hệ thống truyền thanh, các buổi sinh hoạt, tập huấn, hội nghị..., xã An Ninh duy trì đều đặn việc lồng ghép tuyên truyền, vận động và quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo sự thống nhất cao trong quá trình triển khai thực hiện và được quần chúng Nhân dân tích cực tham gia.  

Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường giao thông tại thôn Kim Nại

 

Nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, xã An Ninh đã tập trung đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Với phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm", từ năm 2015 đến năm 2019, toàn xã đã đầu tư xây dựng hàng chục hạng mục công trình cơ sở hạ tầng nông thôn, với tổng kinh phí trên 173 tỷ đồng. Và trong năm 2020, An Ninh tiếp tục thực hiện 3 tiêu chí còn lại là thủy lợi, giao thông và trường học, bằng việc đầu tư xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, sinh hoạt như xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi Hói Su, các tuyến kênh ở thôn Cao Xuân; cứng hóa, bê tông hóa 3,3 km đường liên thôn và 11,5 km đường xóm, ngõ; xây dựng trường mầm non 2 tầng vv...với tổng kinh phí  gần 42,8 tỷ đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ hơn 26,8 tỷ đồng, Nhân dân góp gần 16 tỷ đồng.

Cùng với đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn, An Ninh còn chú trọng chỉ đạo người dân thực hiện chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển ngành nghề, làng nghề, tiểu thủ công nghiệp; quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, sản xuất lúa trên cánh đồng mẫu lớn; xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản có năng suất, chất lượng và hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân.

Về An Ninh hôm nay, chúng ta sẽ thấy được sự đối thay đáng kể của một vùng quê nông thôn. Những con đường liên thôn, liên xã được trải thảm bê tông phẳng phiu, rộng rãi, sạch đẹp, nhiều nhà cao tầng mọc lên san sát; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại hoạt động hiệu quả; diện mạo làng quê có nhiều khởi sắc, đời sống Nhân dân ngày càng nâng cao, tình hình an ninh trật tự được ổn định và giữ vững... Đó là quá trình phấn đấu, phát huy nội lực, tinh thần đoàn kết, sáng tạo của cán bộ và Nhân dân trong toàn xã.

Ông Võ Doãn Doãn, Bí thư Đảng ủy bộ phận thôn Hoành Vinh chia sẽ "Nhờ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới mà hiện nay, đời sống vật chất, tinh thần của bà con nông dân được cải thiện rõ rệt, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Đặc biệt, thôn Hoành Vinh các trục được giao thông nông thôn cơ bản được bê tông hóa; hệ thống đê bao kết hợp giao thông nội đồng được cứng hóa; thành công từ công tác dồn điền đổi thửa đã tạo điều kiện cho nông dân tích tụ ruộng đất, yên tâm sản xuất trên những cánh đồng mẫu lớn, gắn với các vùng chuyên canh lúa, lúa-cá, lúa-cá-vịt vv..., tạo điều kiện giải quyết công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân".

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là sự đồng thuận của lòng dân, đến nay, xã An Ninh đã hoàn thành 17/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tăng 1 tiêu chí so với đầu năm 2020. Tiếp tục thực hiện 2 tiêu chí còn lại là tiêu chí giao thông và trường học, An Ninh đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện các công trình đường giao thông thông thôn; xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng các trường học... Cùng với đó, xã củng cố nâng chuẩn các tiêu chí đã đạt, phấn đấu hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2020.

 

Ngọc Khang

Các tin khác