Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Hội Cựu chiến binh huyện Quảng Ninh phát huy phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong xây dựng và phát triển quê hương

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB các cấp huyện Quảng Ninh đã đoàn kết, đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn huyện.

Hội Cựu chiến binh huyện Quảng Ninh có 24 tổ chức hội trực thuộc, với 118 chi hội, hơn 6.698 hội viên. Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện uỷ, Hội CCB tỉnh; sự tạo điều kiện của chính quyền các cấp và phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể, các cấp Hội CCB huyện Quảng Ninh đã tích cực tuyên truyền vận động, đoàn kết tập hợp các thế hệ CCB, cựu quân nhân xây dựng Hội trong sạch vững mạnh; triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội CCB huyện lần thứ VI đề ra, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong huyện.

 

Ông Ngô Đình Dũng, Chủ tịch Hội CCB huyện Quảng Ninh cho biết “Hội CCB các cấp trên địa bàn huyện đã làm tốt việc tuyên truyền giáo dục, tổ chức, động viên cán bộ, hội viên giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy phẩm chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ; vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, Hội cũng phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn tham gia củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; thực hiện quy chế dân chủ, tích cực chủ động ngăn chặn, đấu tranh với những quan điểm sai trái; xử lý kiên quyết, kịp thời, khôn khéo, hiệu quả các vấn đề xảy ra, làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, bảo vệ Nhân dân.

 

Cùng với đó, Hội CCB các cấp phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể chính trị, xã hội tích tổ chức 57 buổi giáo dục, bồi dưỡng truyền thống, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ thu hút trên 22.800 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia”.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB huyện đã vận động hội viên nêu cao ý thức tự lực, tự cường, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các cấp Hội CCB huyện Quảng Ninh đã thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn cán bộ, hội viên ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Cán bộ, hội viên CCB đã phát huy tiềm năng thế mạnh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế. Nắm vững đặc điểm, tình hình, Ban Chấp hành Hội CCB huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, động viên được đông đảo cán bộ, hội viên CCB tham gia với quyết tâm cao, mang lại nhiều kết quả đáng phấn khởi. 

 

 

Trong 5 năm qua, cùng với việc phối hợp tổ chức hàng chục lớp tập huấn về vay vốn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho hội viên, Hội CCB huyện Quảng Ninh đã tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho trên 520 gia đình cựu chiến binh vay vốn, với tổng dư nợ 25,5 tỷ đồng; đồng thời quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm của Trung ương Hội và các nguồn quý khác với, tổng các nguồn vốn do Hội quản lý trên 33 tỷ 978 triệu đồng;

Nhờ sự hỗ trợ của hội, các hội viên CCB đã có thêm động lực, kiến thức trong sản xuất, chăn nuôi; tham gia các lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ. Đến nay, trên địa bàn huyện có 6 doanh nghiệp, 11 hợp tác xã, 85 trang trại, gia trại do hội viên CCB làm chủ làm ăn hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên CCB giảm xuống còn 0,69%; số hộ khá và giàu chiếm trên 63,5%.

Cùng với đó, các cấp Hội CCB huyện Quảng Ninh đã gắn phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với phong trào “Dân vận khéo” trên nhiều lĩnh vực, tạo sự lan tỏa mạnh mẻ và phát huy tốt hiệu quả. Với phương châm “CCB nêu gương, hiến kế, hiến công xây dựng quê hương đất nước”, nhiều cán bộ, hội viên CCB trên địa bàn huyện đã gương mẫu, tự giác đóng góp công sức, hiến đất và tài sản trên đất để xây dựng nông thôn mới. Nhiều cán bộ, hội viên tự nguyện đóng góp công sức, tiền của góp phần xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới. Trong 5 năm qua, cán bộ, hội viên Hội CCB toàn huyện đã hiến 15.969 m2 đất, ủng hộ tiền, vật chất trị giá 4 tỷ 458 triệu đồng, đóng góp 6.991 ngày công; 4.340 m tường rào vv…để xây dựng các công trình nông thôn mới.

Có thể nói, trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội CCB huyện Quảng Ninh đã tích cực tuyên truyền vận động, cán bộ, hội viên tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh; nhất là chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, phòng chống tội phạm, xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phòng chống dịch bệnh Covid-19 vv…Cùng với đó, các cấp hội đã chú trọng công tác xây dựng tổ chức hội từ huyện đến cơ sở ngày càng vững mạnh; tuyên truyền, vận động phát triển hội viên, bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn. Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội CCB trong huyện đã kết nạp được 366 hội viên; kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Hội, hội viên hàng năm có 100% tổ chức cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 22,7% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 98,2% hội viên “Cựu chiến binh gương mẫu”; 97% gia đình Cựu chiến binh đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”.

Với những thành tích đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB huyện Quảng Ninh 5 lần được TW Hội CCB Việt Nam và UBND tỉnh tặng bằng khen; 2 lần được TW Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”.

Trong nhiệm kỳ tới, cán bộ, hội viên Hội CCB huyện Quảng Ninh không ngừng phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới”; xây dựng Hội Cựu chiến binh huyện vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quyết tâm xây dựng huyện Quảng Ninh phát triển nhanh và bền vững.

Ng. Khang

Các tin khác