Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Người Cựu chiến binh tâm huyết với phong trào sản xuất nông nghiệp

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trên cương vị là Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thống Nhất, xã An Ninh, cựu chiến binh Nguyễn Duy Viên được nhiều người biết đến không chỉ ở cung cách quản lý, điều hành hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã mà ông còn là một hội viên CCB mẫu mực, luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhiều hội viên CCB và các phong trào hoạt động xã hội ở địa phương.

 

Phát huy phẩm chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, với những tháng năm tôi luyện ở chiến trường bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và giúp bạn đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, CCB Nguyễn Duy Viên luôn năng động, sáng tạo trong các phong trào hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Rồi ông được các xã viên tín nhiệm bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thống Nhất.

Là người đứng đầu Hợp tác xã, CCB Nguyễn Duy Viên luôn trăn trở với công việc, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, chủ động phát huy nội lực bằng nhiều việc làm thiết thực như vận động bà con xã viên áp dụng sản xuất lúa cải tiến SRI trên 250 ha, giảm chi phí tăng lợi nhuận từ 3- 3,5 triệu đồng/ha/vụ. Tổ chức sản xuất theo quy trình VietGAP với diện tích trên 50 ha và bao tiêu sản phẩm cho các thành viên, định hướng và mở rộng diện tích cánh đồng mẫu lớn, xây dựng cánh đồng kiểu mẫu vv…

CCB Nguyễn Duy Viên cho biết “Cùng với phong trào chung của huyện, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thống Nhất, xã An Ninh có tính đặc thù nằm vào vùng trũng, diện tích đất lúa có 50% bình độ cốt âm 0,3-0,5m. Trong đó đất lúa hai vụ 130/250 ha, dân số 460 hộ trong đó 147 hội viên CCB, 100% cựu chiến binh đại diện hộ tham gia Hợp tác xã. Đến nay, 100% hội viên CCB tham gia vào Hợp tác xã đều có cuộc sống khá và giàu, khống có hội viên nghèo, cận nghèo.

Bên cạnh đó, phát huy nội lực, tranh thủ các chương trình khuyến nông, khuyến công và chính sách hỗ trợ của nhà nước, mỗi năm Hợp tác xã tiếp nhận đầu tư giá trị từ 1,8-2 tỷ đồng trong đó quỹ của HTX và huy động thành viên đống góp từ 450-500 triệu đồng để xây dựng các công trình phục vụ sản xuất trên đồng ruộng và cơ sở vật chất phục vụ quản lý, trong đó nhà văn phòng Hợp tác xã, sân phơi giá trị 1,5 tỷ đồng, nâng cấp hệ thống điện đường, truyền thanh giá trị 150 triệu đồng vv...”.

Điều đáng ghi nhận là ông Nguyễn Duy Viên đã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cho UBND xã An Ninh trong công tác sản xuất hàng năm, nhất là cơ cấu bộ giống, lịch thời vụ và việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vì vậy hàng năm, năng suất thu hoạch lúa ở Thống Nhất luôn đạt rất cao: Vụ đông xuân bình quân đạt 75 tạ/ha, vụ hè thu đạt 55 tạ/ha và tiêu thụ cho bà con xã viên 200-300 tấn thóc mỗi vụ, không bị tư thương ép giá.

Đặc biệt CCB Nguyễn Duy Viên đã chỉ đạo bà con nông dân mở rộng diện tích sản xuất lúa hè thu lên 245 ha, chỉ đạo sản xuất nhiều mô hình trình diễn và liên kết sản xuất ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, đưa các giống lúa mới có chất lượng và năng suất cao vào đồng ruộng, cung ứng hầu hết các khâu dịch vụ đầu vào, nổi bật đã tổ chức tốt công tác diệt chuột di cư bảo vệ lúa vụ hè thu, góp phần tăng năng suất, sản lượng thu hoạch.

Với các hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, hiện nay, doanh thu của Hợp tác xã tăng hàng năm tăng khoảng 10%; đến năm 2021, doanh thu đạt 2,4 tỷ đồng, lợi nhuận trên 240 triệu đồng. Hợp tác xã đã đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho 9 cán bộ trong Hợp tác xã. Ngoài ra, mỗi năm Hợp tác xã còn thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội bằng việc hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn được tạm ứng giống, vật tư nông nghiệp để sản xuất và thanh toán sau vụ thu hoạch, không tín lãi; đồng thời tham gia công tác từ thiện, nhân đạo bình quân mỗi năm từ 15-18 triệu đồng.

Xác định cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là cuộc vận động lớn, mang tính toàn diện và nhằm đưa lại lợi ích thiết thực cho người dân, với chức trách nhiệm vụ được giao, ông Nguyễn Duy Viên đã cùng với tập thể lãnh đạo tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cấp trên nói chung, về xây dựng nông thôn mới nói riêng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến với toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân để triển khai thực hiện, góp phần xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn, đảm bảo phục vụ sản xuất, ổn định cuộc sống cho Nhân dân.

Ông Ngô Đình Dũng, Chủ tịch Hội CCB huyện Quảng Ninh nhận xét “Đồng chí Nguyễn Duy Viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thống Nhất là một hội viên CCB năng động, sáng tạo trong cung cách làm ăn cũng trong các phong trào hoạt động của Hội, ông đã lãnh đạo Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, giúp nhiều hội viên CCB khác cùng vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Ông xứng đáng là một CCB gương mẫu”.

Với những thành tích đạt được, CCB Nguyễn Duy Viên đã được các cấp, các ngành khen thưởng; được Hội CCB huyện Quảng Ninh công nhận là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2016-2021.

Ng. Khang

Các tin khác