Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Hội Nông dân huyện Quảng Ninh dấu ấn một nhiệm kỳ

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện và Hội Nông dân tỉnh, trong nhiệm kỳ qua, Hội nông dân huyện Quảng Ninh đã chú trọng đẩy mạnh các hoạt động và phong trào thi đua về cơ sở, khẳng định vai trò nòng cốt, tạo dấu ấn đậm nét với Nhân dân và niềm tin đối với cấp ủy Đảng, Chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

 

Hội Nông dân huyện Quảng Ninh có 15 hội cơ sở hội trực thuộc, với 129 chi hội. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp Hội Nông dân toàn huyện kết nạp được 1.343 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 16.189 hội viên, trong đó, tỷ lệ đảng viên chiếm 54%. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Hội Nông dân các cấp trong huyện Quảng Ninh thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, Chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội vv… thu hút trên 200.000 lượt cán bộ, hội viên tham gia... Nội dung tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu hoạt động của tổ chức hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện đã phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, cần cù sáng tạo, vượt mọi khó khăn, thử thách, tranh thủ sự hỗ trợ của nhà nước, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đoàn kết thi đua thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng trên địa bàn huyện.

 

Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh cho biết: “Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên nông dân. Bằng các mô hình hay, cách làm hiệu quả mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bộ mặt nông thôn huyện nhà. Đã xuất hiện nhiều hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chủ trang trại, doanh nghiệp tiêu biểu; công tác cũng cố xây dựng và phát triển tổ chức hội, nâng cao chất lượng được các cấp hội quan tâm; thực hiện tốt việc giám sát và phản biện xã hội, quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần cùng với cấp ủy chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương”.

Việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được thực hiện nghiêm túc trong tổ chức Hội theo chuyên đề hàng năm, cùng với đó các cơ sở hội đã tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình dân vận khéo qua đó tạo sự lan tỏa sâu rộng; chú trọng xây dựng và nhân rộng mô hình học tập và làm theo được triển khai có hiệu quả.

 

Các cấp hội đã củng cố kiện toàn bộ máy, nâng cao  năng lực công tác, năng lực lãnh đạo, điều hành, năng động sáng tạo hơn trong công việc, nhiều cán bộ, hội viên có trách nhiệm, tâm huyết, tập trung thực hiện đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, từng bước đưa đời sống của hội viên nông dân ngày càng cải thiện, từ đó khuyến khích nông dân tham gia các phong trào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hoá, góp phần tăng thu nhập cho nông dân.

Đồng chí Nguyễn Quang Tuyển, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quảng Ninh cho biết: “Để tạo điều kiện thuận lợi và động viên khuyến khích nông dân đầu tư phát triển sản xuất,  cùng với việc phối hợp tổ chức 58 lớp dạy nghề, 371 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 38.700 lượt hội viên tham gia, Hội Nông dân huyện Quảng Ninh đã ủy thác với các tổ chức tín dụng giải quyết vốn vay ưu đãi cho hội viên như phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện uỷ thác cho 3.095 hộ vay vốn thông quan lý 85 tổ tiết kiệm-vay vốn, với tổng dự nợ gần 174,3 tỷ đồng.

 

Cùng với đó, Hội Nông dân huyện phối hợp với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tín chấp cho 220 hộ vay vốn phát triển sản xuất, với tổng dư nợ 9,5 tỷ đồng; triển khai giải ngân quỹ Hỗ trợ Nông dân huyện 490 triệu đồng, cấp cơ sở là 400 triệu đồng, đưa tổng số quỹ toàn huyện trên 1,6 tỷ đồng cho 65 hộ vay phát triển kinh tế. Nhìn chung các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh khá hiệu quả”.

Trong nông nghiệp, nông dân huyện Quảng Ninh đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đưa những cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, góp phần đưa tổng sản lượng lương thực hàng năm đạt trên 49.000 tấn. Chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng tập trung, trang trại, gia trại gắn với đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh, nhiều mô hình chăn nuôi ứng dụng công nghệ mới, khép kín đem lại hiệu quả cao, chất lượng đàn gia súc, gia cầm được nâng lên. Toàn huyện có 3 doanh nghiệp, 22 trang trại và hơn 300 gia trại chăn nuôi; tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt gần 8.000 tấn/năm, tăng bình quân 3,7%/năm.

Công tác đánh bắt, nuôi trồng thủy sản có sử chuyển biến tích cực. Toàn huyện có 800 tàu thuyền khai thác biển; diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 1.168 ha; nuôi cá lồng trên sông tiếp tục phát huy hiệu quả và nhân rộng với 220 lồng. Mô hình nuôi hàu dây tại thị trấn Quán Hàu được nhân rộng với 40 hộ nuôi. Nhiều hộ kết hợp nuôi cá lồng và hàu dây bước đầu nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng đạt 6.226 tấn/năm, tăng bình quân 5,14%/năm.

Bằng những việc làm thiết thực như thi đua phát triển sản xuất, đẩy mạnh ứng ứng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế… phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững"đã thực sự tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên tinh thần, ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên giảm nghèo và làm giàu trong hội viên; qua phong trào xuất hiện ngày càng nhiều những điển hình, tiên tiến có sức lan tỏa sâu rộng. 

Nhìn toàn cảnh bức tranh kinh tế-xã hội của huyện Quảng Ninh trong 5 năm qua, điều có thể dễ dàng nhận thấy đó là tỷ lệ hộ nghèo giảm nhiều qua các năm, hộ khá giàu ngày càng nâng lên. Giai cấp nông dân trên địa bàn huyện luôn phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, khai thác hiệu quả mọi tiềm năng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Những thành tựu trong sản xuất nông nghiệp dần làm thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của hội viên nông dân không ngừng được cải thiện. Đến nay, toàn huyện có 1.500 ha có thu nhập trên 100 triệu đồng/ha/năm; hình thành một số vùng sản xuất tập trung, cánh đồng mẫu lớn, sản xuất lúa hướng hữu cơ ứng dụng công nghệ cao và công nghệ sinh học vào sản xuất vừa thân thiện với môi trường vừa tạo ra sản phẩm chất lượng.

Trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, các cấp hội và hội viên nông dân trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã tích cực hưởng ứng tham gia bằng những hoạt động thiết thực. 5 năm qua, các cấp hội đã vận động nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn với tổng kinh phí hơn 68,7 tỷ đồng, hiến 2.860 m2 đất và đóng góp 6.992 ngày công lao động để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn; các chi hội duy trì 124 công trình nông dân tự quản, xây dựng được 15 mô hình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu vv... Hội nông dân huyện đã phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn các cơ sở kinh tế, chủ thể kinh doanh hoàn thiện, duy trì các thương hiệu sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP và tiếp tục xây dựng, phát triển các sản phẩm mới. Đến nay, toàn huyện có 1 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao, 10 sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh và 4 sản phẩm OCOP 3 sao cấp huyện vv…

Với những thành tích đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Hội nông dân huyện Quảng Ninh có 1 hội viên được Chủ tịch nước tặng Huân Chương lao động hạng Ba; 4 hội viên được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 2 hội viên được bình chọn là nông dân Việt Nam xuất sắc và nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng trong hoạt động công tác hội và phong trào nông dân.

Trong nhiệm kỳ 2023-2028, cán bộ, hội viên Hội Nông dân huyện Quảng Ninh “Đoàn kết-Năng động-Đổi mới-Phát triển”, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh góp phần đưa huyện Quảng Ninh phát triển nhanh và bền vững”.

Ng. Khang

 

Các tin khác