Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Chương trình công tác TT HĐND và UBND huyện từ ngày 10/01 đến 16/01/2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thứ

ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

10/01

 

 

- Giao ban Lãnh đạo UBND huyện.

- Hội ý Thường trực Huyện ủy.

- Hội ý Thường trực HĐND huyện.

- Dự họp BCĐXD cơ sở tại tỉnh (TGM).

- Dự Lễ tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 tại Giáo Hội PG tỉnh (A.Huân).

- Kiểm tra cơ sở (A.Đông, VP).

Thứ 3

11/01

 

- Hội nghị trực tuyến BCĐ 515 tại Bộ Chỉ huy QS tỉnh (A.Huân).

- Dự Hội nghị Hội NCT huyện (TGM).

- Họp HĐ thẩm định NTM (A.Tình, HĐ.

- Họp cho ý kiến các Dự án (CT, PCT, VP, TCKH, TNMT, KTHT, NN).

Thứ 4

12/01

 

- Hội nghị triển khai công tác Mặt trận huyện (A.Huân).

- Hội nghị triển khai Nghị quyết HĐND huyện năm 2022 (TGM).

Thứ 5

13/01

 

- Hội nghị triển khai nhiệm vụ Hội CTĐ huyện (TGM).

- Kiểm tra cơ sở (A.Đông, TCKH, KTHT, Ban A).

- Họp Ban TVHU (A. Đông, A. Huy)

Thứ 6

14/01

 

- Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (A.Đông, C.Hải).

- Hội nghị tổng kết công tác TNMT năm 2021 (A.Tình, các ngành, các xã).

- Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (A.Đông, C.Hải).

Thứ 7

15/01

- Trực Lãnh đạo UBND huyện: A.Đông.

- Trực Lãnh đạo UBND huyện: A.Đông.

CN

16/01

- Trực Lãnh đạo UBND huyện: A.Đông.

- Trực Lãnh đạo UBND huyện: A.Đông.

     

Các tin khác