Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Chương trình công tác của TT HĐND và UBND huyện từ ngày 08/11 đến 24/11/2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Thứ

ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

08/11

 

 

- Giao ban Lãnh đạo UBND huyện.
- Hội ý TTHU.
- Hội ý TT HĐND huyện.
- Họp trực tuyến tại huyện (A.Huân).

- Kiểm tra cơ sở (A.Đông, VP).
- Làm việc với Kho bạc nhà nước huyện (TTHĐND, PB KT-XH).
- Kiểm tra cơ sở (A.Huân, GD).
- Họp trực tuyến (TGM).
- Họp về GPMB đường DL Dinh 10 (A.Tình).

Thứ 3

09/11

- Đại hội Hội Nạn nhân chất độc DC/ĐIOXIN (TGM).

- Họp chuẩn bị đầu tư công 2023-2025 (CT, PCT, VP, TCKH, KTHT, TNMT, NN, GD).
- Kiểm tra cơ sở (C.Hải).
- Giảng bài tại TTCT huyện (A.Huân).

Thứ 4

10/11

- Làm việc với Phòng TCKH về dự toán NS (A.Đông, VP, LĐ và CV phụ trách lĩnh vực phòng TC).
- Kiểm tra Dự án (C.Hải).
- Kiểm tra cơ sở (A.Huân, VH, Ban A).

- Hội nghị ký cam kết theo Quyết định số 02-QĐ/HU (TGM).
- Họp BTV Đảng ủy cơ quan (TGM).
- Kiểm tra cơ sở (A.Tình, VP).

Thứ 5

11/11

- Kiểm tra cơ sở (C.Hải).

- Kiểm tra cơ sở (A.Đông, VP, TC, KTHT, Ban A).
- Bàn giao hồ chứa thủy lợi (A.Tình, NN, TCKH).
- Đi công tác Hà Nội (A.Huân).

Thứ 6

12/11

- Hội nghị liên tịch HĐND huyện (TGM).

- Kiểm tra cơ sở (C.Đông, VP).
- Kiểm tra cơ sở (C.Hải).

Thứ 7

13/11

- Trực Lãnh đạo UBND huyện: A.Đông.

- Trực Lãnh đạo UBND huyện: A.Đông.

CN

14/11

- Trực Lãnh đạo UBND huyện: A.Đông.

- Trực Lãnh đạo UBND huyện: A.Đông.

Các tin khác