Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Chương trình công tác của TT HĐND và UBND huyện từ ngày 09/8 đến 15/8/2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 

Thứ

ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

09/8

- Giao ban Lãnh đạo UBND huyện.

- Hội ý TTHU.

- Hội ý TT HĐND.

- Làm việc với Hội CTĐ (A.Huân, VP, NV).

- Hội nghị BTV Huyện ủy (A.Đông, C.Hải).

- Dự Hội nghị LĐLĐ huyện (A.Huân).

Thứ 3

10/8

- Họp UBND huyện về công tác cán bộ (TGM)

- Dự họp HĐND xã Duy Ninh (A.Đông).

- Dự họp HĐND xã Hàm Ninh (C.Hải).

- Dự khai giảng lớp QLNN chương trình CV (A.Huân).

- Làm việc với Thường trực Tỉnh ủy (TGM).

- Kiểm tra cơ sở (A.Tình, VP, NN).

Thứ 4

11/8

- Họp tại Tỉnh ủy (A. Đông)

- Dự họp HĐND xã Võ Ninh (C.Hải).

- Làm việc với Trung tâm GDDN (A.Huân, VP, LĐ, GD).

 

- Họp tại Tỉnh ủy (A. Đông)

- 14h00: Họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 2-HĐND (TGM).

- 15h00: Họp Thường trực HĐND huyện (TGM).
- Họp triển khai tiêm chủng Vacxin Covid-19 (TGM)

Thứ 5

12/8

- Dự họp HĐND tỉnh (A.Đông).

- Làm việc với Phòng GD, NV (A.Huân, VP, NV, GD).

 - Dự họp HĐND tỉnh (A.Huân).

- Thông báo kiểm tra Đảng ủy xã Hiền Ninh (C.Hải).

 

Thứ 6

13/8

- Dự triển khai Diễn tập tại BCHQS (A.Đông).

- Họp về giải ngân các nguồn vốn mục tiêu (A.Đông, VP, TC, NN, KTHT, GD, LĐ).

- Kiểm tra cơ sở (C.Hải, phó Ban HĐND, VP, NN).

- Dự họp HĐND tỉnh (A.Tình).

- Dự họp HĐND tỉnh (A.Đông).

Thứ 7

14/8

 

- Trực lãnh đạo: A. Huân

CN

15/8

 

- Trực lãnh đạo: A. Huân

 

 

 

Các tin khác