Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Chương trình công tác của TT HĐND và UBND huyện từ ngày 25/10đến 31/10/2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Thứ

ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

25/10

 

 


- Giao ban Lãnh đạo UBND huyện.
- Hội ý TTHU.
- Hội ý TT HĐND.
- Kiểm tra điểm tiêm chủng tại cụm Nam (A.Huân, YT).

 

Thứ 3

26/10

- 8h00: Họp thông qua QH chi tiết (TGM)
- 9h00: Làm việc về chuẩn bị đầu tư công (A.Đông, VP, TCKH, KTHT, NN, Ban A).
- 10h30: Họp định giá đất (TGM).

- TT HĐND huyện làm việc với Phòng TCKH (CT, PCT, PBKT-XH, VP).
- Kiểm tra cơ sở (A.Huân, VP, GD, VH, Ban A).

Thứ 4

27/10

- Kiểm tra các Dự án trên địa bàn (C.Hải, TGM).
- Đối thoại tại xã An Ninh (A.Tình, các ngành, xã An Ninh).

- Kiểm tra cơ sở (A.Đông, KTHT, VP).
- 15h30: Họp Chi bộ Văn phòng.

Thứ 5

28/10

- Dự HN tổng kết công tác tuyển quân tại tỉnh (A.Đông).
- Họp triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc xin Covid-19 (A.Huân, YT, GD, CA, Huyện Đoàn, BV, TTYT, CT các xã-thị trấn).
- Hội nghị kết nối giao thương trực tuyến tại VNPT huyện (A.Tình).

- Họp TT HĐND huyện (TTHĐND, PBPC, PBKT-XH, đại diện LĐ UBND huyện, TCKH, VP).
- Kiểm tra cơ sơ (A.Huân, GD).
- Họp HĐ phân hạng SP OCOP (A.Tình, HĐ).

Thứ 6

29/10

- Họp giải ngân đầu tư công (A.Đông, VP, TCKH, KTHT, Ban A, CT các xã-TT liên quan).
- Kiểm tra cơ sở (C.Hải, PBKT-XH).

- Kiểm tra cơ sở (A.Đông, VP, Ban A).
- Kiểm tra cơ sở (C.Hải, PBKT-XH).
- Làm việc với Phòng NN và các ngành khối NN (A.Tình, VP).
- Tập huấn phòng chống dịch bệnh và BHTN cho các cơ sở hành nghề Dược ngoài công lập (TGM).

Thứ 7

30/10

Trực Lãnh đạo UBND huyện: A.Huân.

Trực Lãnh đạo UBND huyện: A.Huân.

CN

31/10

Trực Lãnh đạo UBND huyện: A.Huân.

Trực Lãnh đạo UBND huyện: A.Huân.

Các tin khác