Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Chương trình công tác của TT HĐND và UBND huyện từ ngày 26/7 đến 01/8/2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 

 

Thứ

ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

26/7

 

 

- Giao ban Lãnh đạo UBND huyện

- Hội ý TTHU

- Hội ý TT HĐND.

- Viếng Đài tưởng niệm, thăm gia đình chính sách (TTB).

- Dự thẩm tra báo cáo của Ban KT-XH về thu, chi ngân sách (TTB).

- Họp BCĐ về phòng chống dịch Covid-19 (TGM).

Thứ 3

27/7

- Dự thẩm tra thực địa các dự án cùng Ban KTNS tỉnh (TGM).

- Kiểm tra cơ sở (A.Đông, TCKH, KTHT, Ban A)

- Họp TT HĐND huyện (TGM).

Thứ 4

28/7

 

- Họp cho ý kiến các quy hoạch chi tiết (TGM).
- Kiểm tra cơ sở (A.Tình, VP, NN).

- Đi công tác Trường Sơn (A.Huân, VP, VH, NN).
- Dự họp tại UBND tỉnh (TGM).

Thứ 5

29/7

- Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (A.Đông, C.Hải).
- Dự họp HĐND TT Quán Hàu (TGM).

- Kiểm tra cơ sở (A.Huân, VP, GD, Ban A).
- Họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND.

Thứ 6

30/7


- Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

- Dự họp HĐND xã Hải Ninh (A. Huân).

- Dự họp HĐND xã Xuân Ninh (TGM).

- Dự họp HĐND xã Vạn Ninh (TGM).

- Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

- Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 2-HĐND huyện (TTHĐND).

- Kiểm tra cơ sở (A.Đông, VP).

- Họp bàn giải quyết hoán đổi đất (A.Tình, VP, TNMT, KTHT, TT Quán Hàu).

Thứ 7

31/7

- Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

- Trực Lãnh đạo UBND huyện: A. Đông.

- Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

CN

01/8

- Trực lãnh đạo: A. Đông

 

Các tin khác