Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Tòa án nhân dân huyện chú trọng công tác giải quyết, xét xử các vụ án

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác giải quyết, xét xử các loại án trên địa bàn huyện của cơ bản đạt tiêu chí, chất lượng xét xử, giải quyết các loại án đúng quy định của pháp luật.  

Theo đó, Tòa án Nhân dân huyện Quảng Ninh đã thụ lý 105 vụ việc; trong đó có 22 vụ án hình sự, 80 vụ việc dân sự, 3 vụ án hành chính và số vụ án năm 2021 chuyển sang năm 2022 là 56 vụ. Như vậy, tổng số vụ việc phải giải quyết là 161 vụ, đã giải quyết 112 vụ việc, đạt 69,5%. Số vụ việc còn lại chưa giải quyết hầu hết là án mới thụ lý và đang trong thời hạn chuẩn bị xét xử theo quy định của pháp luật.

Các vụ việc được xét xử, giải quyết công khai, minh bạch, đúng người, đúng tội và đúng quy đúng quy định, góp phần tuyên truyền giáo dục mọi người nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật.

Cùng với đó, Tòa án Nhân dân huyện đã phối hợp với Viện kiểm sát Nhân dân huyện tổ chức được 4 phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thấn cải cách tư pháp, 1 phiên tòa xét xử trực tuyến và đã công bố 97 bản án, quyết định có hiệu lực trên Cổng thông tin điện tử Tòa án để người dân tiếp cận.

Trong thời gian tới, Tòa án Nhân dân huyện Quảng Ninh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các loại án, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về công tác xét xử, đảm bảo tôn nghiêm của pháp luật.

Ng. Khang

Các tin khác