Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Đảng ủy Quân sự huyện Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chiều 31/5, Đảng ủy Quân sự huyện Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 269-NQ/ĐU ngày 13/9/2013 của Đảng ủy Quân khu và Nghị quyết số 769-NQ/ĐU ngày 6/12/2013 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo.

Nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng của công tác huấn luyện chiến đầu là nhiệm vụ quan trọng của LLVT huyện, ngay sau khi có các nghị quyết quân sự các cấp về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo, Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện Quảng Ninh đã tổ chức quán triệt nghiêm túc, đầy đẩy nội dung của các nghị quyết trong tập thể Đảng ủy và 100% cán bộ, chiến sỹ trong LLVT huyện. Hằng năm, Đảng ủy Quân sự huyện, các chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong huấn luyện. Nội dung, chương trình huấn luyện bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, tập trung đối với những mặt còn yếu. Thường xuyên chú trọng đổi mới phương pháp huấn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sát với yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm các chế độ, nguyên tắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện. Bảo đảm 100% cán bộ được huấn luyện theo phân cấp. Quá trình huấn luyện thường xuyên coi trọng kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện đảm bảo thực chất. Chất lượng huấn luyện, trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng diễn tập của chỉ huy, cơ quan, đơn vị được nâng lên.

Qua đánh giá, hằng năm kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% đến 80% đạt khá, giỏi; đồng thời tham gia hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đạt kết quả tốt. Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong huấn luyện có chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT huyện.

Nhân dịp này, Đảng ủy Quân sự huyện Quảng Ninh đã tặng giấy khen cho một số tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện tốt công tác huấn luyện.

Ng. Khang

 

 

Các tin khác