Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ cơ sở năm 2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 4/6, HLHPN huyện phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ cơ sở năm 2024, dành cho các chi hội trưởng phụ nữ ở các thôn, bản, TDP trên địa bàn.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức từ ngày 4-7/6, các học viên sẽ được nghiên cứu, tìm hiểu 7 nội dung, chuyên đề gồm: Một số vấn đề lý luân, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Nhiệm vụ và phương pháp làm việc của Chi hội trưởng; Hướng dẫn phương pháp, kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi hội; Hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động xây dựng mô hình gia đình “5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch”; HƯớng dẫn công tác phát triển hội viên, hội viên danh dự; các mô hình thu hút hội viên và Tập huấn, tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT.

Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác dành cho cán bộ phụ nữa cơ sở năm 2024 nhằm trang bị kiến thức, nghiệp vụ cho đội  ngũ cán bộ Hội phụ nữ cơ sở về công tác Hội LHPN, qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, góp phần xây dựng tổ chức  cơ sở Hội ngày càng vững mạnh.

Hồng Nhung

 

Các tin khác