Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Quảng Ninh được cấp 2 mã số vùng trồng

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Mã số vùng trồng là một trong những nội dung quan trọng của tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn-Tiêu chí nền tảng trong xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, các địa phương cần phải nổ lực chuẩn hóa sản xuất, hoàn thiện các quy trình thủ tục theo yêu cầu để được cấp mã số này, góp phần phát triển sản xuất và hướng tới mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Đến nay, toàn tỉnh được cấp 11 mã số vùng trồng, trong đó huyện Quảng Ninh được cấp 2 mã số vùng trồng, gồm 1 vùng trồng lúa  ở xã Lương Ninh và 1 vùng trồng rau ở xã Võ Ninh.

Theo đánh giá, quá trình triển khai việc cấp mã số vùng trồng trên địa bàn còn khó khăn do quy mô sản xuất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, diện tích đất sản xuất tập trung không nhiều, không đồng nhất trong từng vùng trồng. Các vùng trồng được cấp mã số vẫn chủ yếu phục vụ cho thị trường nội địa, chưa có vùng trồng cho xuất khẩu. Ngoài ra, ít người dân hiểu biết về lợi ích của mã số vùng trồng, trong khi vùng trồng được cấp mã số thì người sản xuất trực tiếp phải cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu để quản lý về mùa vụ, các tác động vào vùng trồng, thu hoạch, năng suất vv... khiến họ thêm việc, tốn thời gian nên nhiều người không mặn mà với việc xây dựng mã số vùng trồng cho nông sản.

Theo bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã được cấp mã số vùng trồng được đưa vào thành tiêu chí bắt buộc để cấu thành tiêu chí số 13 là Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Như vây, để đạt xã nông thôn mới nâng cao, địa phương phải có vùng nguyên liệu sản xuất tập trung được cấp mã số vùng trồng.

Thời gian tới, các ngành chức năng cùng với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nông dân, thay đổi thói quen canh tác truyền thống, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, từng bước tạo ra sản phẩm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, dễ dàng truy xuất nguồn gốc, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đăng ký mã số vùng trồng, góp phần tạo đầu ra ổn định cho các sản phẩm nông sản.

Ng. Khang

 

Các tin khác