Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Quảng Ninh: Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 16/5, Huyện ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị sơ kết Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đồng chí Pham Trung Đông, Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Quang Minh, Phó Bí thư TT Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW (khóa XIII) về xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị được giao và các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

 

 Các tổ chức cơ sở đảng cũng đã cụ thể hóa thành kế hoạch và kịp thời tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân theo quy định. Kết quả, toàn huyện đã tổ chức được 3 Hội nghị học tập, quán triệt  Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề của Đảng bộ tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đạt tỉ lệ trên 98 % cán bộ, đảng viên tham gia.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã tiến hành rà soát, lựa chọn những vấn đề bức xúc, phức tạp, được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực; tập trung chỉ đạo, đề ra giải pháp ngay từ cơ sở, giải quyết những vấn đề liên quan đến đạo đức công vụ của CB, ĐV, CC, VC trong công tác giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, thực hiện chế độ chính sách, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được CB, ĐV và nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai thực hiện có hiệu quả đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, cộng đồng dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần nhân dân, tăng cường cũng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tặng giấy khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

 

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại, trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Quảng Ninh, chủ trương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện và nhân rộng trong Đảng; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; khơi dậy và nâng cao ý thức tự chủ, đoàn kết của Nhân dân trong giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Dịp này, Huyện ủy Quảng Ninh đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Minh Hằng

Các tin khác