Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thông báo về việc giao quyền sử dụng đất ở ngang giá khởi điểm các thửa đất đã đưa ra đấu giá ít nhất 02 lần nhưng không thành đối với 257 thửa tại 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tải văn bản

Các tin khác