Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất ở đối với 256 thửa đất tại các xã: Tân Ninh, Duy Ninh, GIa Ninh, Vĩnh Ninh, An Ninh, Vạn Ninh và Hàm Ninh

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tải văn bản

Các tin khác