Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất 112 thửa đất tại 05 xã: Hải Ninh, Võ Ninh, Gia Ninh, Vạn Ninh, Duy Ninh

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tải văn bản

Các tin khác