Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 75 thửa tại: Tân Ninh, Xuân Ninh, Lương Ninh, Trường Sơn, Vĩnh Ninh, thị trấn Quán Hàu

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tải văn bản

Các tin khác