Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Quảng Ninh: Nói đi đôi với làm

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 (QBĐT) - Sau hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, huyện Quảng Ninh đã đạt được những kết quả rất quan trọng.

 Thực tế, khi chưa có Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thì mỗi một cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện Quảng Ninh đã học theo Bác, noi gương Bác và thực hiện những lời Bác dạy.

Cuộc vận động ra đời nhằm tiếp tục khái quát lại, nâng lên tầm cao mới; cách thức tiến hành mới phù hợp với xu thế phát triển, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa quê hương, đất nước.

Chỉ thị số 03-CT/TW thêm một lần nữa định hướng lại những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương, phong cách Hồ Chí Minh, cách thức thực hiện cuộc vận động, tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhất là đối với cấp ủy và lãnh đạo chính quyền, đoàn thể các cấp trong toàn huyện Quảng Ninh.

Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kịp thời tăng cường công tác xây dựng Đảng, công tác tư tưởng, tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; Triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) rộng rãi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Trần Hải Châu, Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh tặng giấy khen cho các tập thể đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, tiêu biểu 3 năm liên tục (2011-2013).

Trong ngày 10-5, toàn Đảng bộ huyện tổ chức thành công 169 điểm tiếp thu chuyên đề năm 2014: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” thu hút 6.358 cán bộ, đảng viên tham gia. Các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) tiến hành cho đảng viên đăng ký thi đua làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014.

Theo đồng chí Trần Hải Châu, Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh thì: “Các nội dung “làm theo” phải gắn với thực hiện những nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên, có nền nếp, thể hiện trong từng việc làm, từng hành động cụ thể hằng ngày, trong giao tiếp ứng xử, xử lý các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên. Xây dựng một môi trường sống, làm việc văn minh, tôn trọng luật pháp, tôn trọng nhân dân, do dân, vì dân”.

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn chặt với công tác tổ chức xây dựng Đảng, trở thành một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị hằng năm.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện, triển khai tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tại huyện Quảng Ninh, căn cứ điều 30, Điều lệ Đảng, cấp ủy hai cấp tiến hành kiểm tra 31 TCCSĐ và 315 đảng viên; giám sát 23 TCCSĐ, 254 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, các TCCSĐ, đảng viên đều thực hiện tốt nội dung kiểm tra, không có dấu hiệu sai phạm, khuyết điểm.

Ủy ban kiểm tra hai cấp tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 1 TCCSĐ và 4 đảng viên; kiểm tra 25 TCCSĐ cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát 17 TCCSĐ cấp dưới và 49 đảng viên về chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; kiểm tra 15 TCCSĐ, 303 đảng viên về thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí....

Qua kiểm tra, có 3 đảng viên vi phạm và xử lý kỷ luật 2 đảng viên. Công tác thi hành kỷ luật trong Đảng được Ban Thường vụ quán triệt nghiêm, thực hiện đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục. 6 tháng đầu năm 2014 các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 14 đảng viên, trong đó khiển trách 9 trường hợp và cảnh cáo 5 cán bộ, đảng viên.

Toàn huyện Quảng Ninh kết nạp được 98 đảng viên mới, đạt 37,5% kế hoạch; công nhận 105 đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức. Qua 3 năm đẩy mạnh xây dựng các TCCSĐ trong sạch vững mạnh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã khen thưởng 14 tập thể đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu và 40 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 2 tổ chức đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen.

Tìm hướng tiếp cận mới trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là cách thức các TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ Huyện Quảng Ninh đã và đang thực hiện. Nói, tuyên truyền cần bám sát thực tiễn cuộc sống, không giáo điều, xa rời thực tế; nói đi đôi với làm, “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân, gia đình, xã hội, quê hương, đất nước.

Theo Báo Quảng Bình

Các tin khác