Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Quảng Ninh: phát triển thêm 21 đơn vị tham gia Bảo hiểm xã hội

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trong 6 tháng năm 2022, BHXH huyện Quảng Ninh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các đơn vi tham gia BHXH, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và đạt được kết quả ghi nhận.

Toàn huyện phát triển thêm 21 đơn vị tham gia BHXH; có 4.255 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 75,6% kế hoạch huyện giao và 81.689 người tham gia BHYT đạt 96,6% kế hoạch. Huyện cũng đã cấp 10.758 thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, cấp 3.986/4.160 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo đủ điều kiện, đạt 96% kế hoach; 100% người dân tộc thiểu số, người sống vùng đặc biệt khó khăn được cấp thẻ BHYT.

Phát huy vai trò “cánh tay nối dài” của các đại lý thu BHXH, trong thời gian tới, BHXH huyện Quảng Ninh tiếp tục tăng cường công tác vận động, tuyên truyền đưa các chủ trương, chính sách về BHXH và BHYT của Đảng và Nhà nước đến với người dân góp phần phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, đảm bảo an sinh xã hội.

Ng. Khang

Các tin khác