Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Quảng Ninh: Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện quý 1, 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 7/4, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quảng Ninh tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình, kết quả hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II, năm 2022. Đồng chí Lê Ngọc Huân – Phó chủ tịch TT UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì hội nghị.

Trong quý I, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng quản trị thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Tổng nguồn vốn huy động đến hết ngày 31/3/2022 68 tỷ 716 triệu đồng, đạt 98,57% kế hoạch, tăng 3 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh số cho vay đạt 51 tỷ 440 triệu đồng. Nợ xấu chiếm hơn 0,7%.Tổng số thu nợ đạt 33 tỷ 473 triệu đồng, tập trung thu nợ chủ yếu ở chương trình: cho vay hộ nghèo, cho vay hộ mới cận nghèo, cho vay NSVSMT, cho vay hộ mới thoát nghèo.... Tổng dư nợ đạt 367 tỷ 062 triệu đồng, đạt hơn 98,9% kế hoạch giao. Công tác phối hợp giữa ngân hàng chính sách xã hội với các đơn vị nhận ủy thác được thực hiện chặt chẽ. Việc củng cố kiện toàn các tổ tiết kiệm và vay vốn được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch. Hiện nay, dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội đạt 364 tỷ 799 triệu đồng, chiếm 99,3% tổng dư nợ, tăng 18 tỷ 071 triệu đồng so với đầu năm. Chất lượng, hiệu quả công việc tại điểm giao dịch xã ngày càng được nâng cao, thời gian giao dịch rút ngắn.

Trong thời gian tới, ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH huyện tiếp tục thực hiện các biện pháp hiệu quả nâng cao chất lượng tín dụng, xử lý kịp thời nợ đến hạn, kiểm soát giảm tỷ lệ nợ quá hạn. Tập trung rà soát các hộ vay vốn gặp rủi ro để kịp thời xử lý. Tăng cường kiểm tra việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, huy động vốn hiệu quả góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

                                                      

 Hồng Nhung – Hoàng Quyết

 

Các tin khác