Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Quảng Ninh năm 2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Thực hiện Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện Quảng Ninh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Quảng Ninh năm 2019. Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện năm 2019 như sau:

1. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: 09 người

2. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.

3. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể:

Xem thông tin chi tiết Kế hoạch tuyển dụng được đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện Quảng Ninh tại địa chỉ: https://quangninh.quangbinh.gov.vn và niêm yết tại phòng Nội vụ huyện Quảng Ninh.

4. Hồ sơ dự tuyển:

Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển nộp:

- 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu được đăng trên trang thông tin điện tử của huyện Quảng Ninh;

- 03 phong bì có dán tem ghi địa chỉ báo tin và số điện thoại liên lạc.

5. Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/thí sinh.

6. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Kể từ ngày 04/11/2019 đến hết ngày 04/12/2019 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm nhận phiếu: Phòng Nội vụ huyện Quảng Ninh, Tổ dân phố Văn Hùng (Tiểu khu 4 cũ), thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (tầng 3).

Điện thoại liên hệ: 0232.3872199 hoặc 0232.3872446.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển: sẽ có thông báo sau.

Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình thông báo để toàn thể Nhân dân được biết./.

Theo Thông báo số 315/TB-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện Quảng Ninh

Tải văn bản:

Thông báo

Quyết định

 

Các tin khác