Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch s 14/KH-UBND ngày 11/01/2019 của UBND huyện Quảng Ninh vviệc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019. y ban nhân dân huyện Quảng Ninh thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức câp xã năm 2019 như sau:

1. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: 05 người

Bao gồm:

- Chức danh công chức Văn phòng - Thống kê: 02 người;

- Chức danh công chức Tư pháp - Hộ tịch: 02 người;

- Chức danh Văn hóa - Xã hội: 01 người.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thanh phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, tự nguyện làm đơn đăng ký dự tuyển;

- Độ tuổi đủ 18 tuổi trở lên;

- Có lý lịch rõ ràng, có các văn bằng, chứng chỉ phù hợp vói từng chức danh dự tuyển;

- Đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ được giao;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích đang áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Số lượng chỉ tiêu, vị trí việc làm và tiêu chuẩn tuyển dụng

Theo bảng tổng hợp vị trí việc làm và tiêu chuẩn tuyển dụng công chức cấp xã đính kèm.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định;

- Bản sao sơ yếu lý lịch tự thuật do cơ quan có thẩm quyền xác nhận (chính quyền xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ qụan bố, mẹ người dự thi tuyển) trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao có chứng thực giấy khai sinh;

- Bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu thường trú;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyên (khi trúng tuyển sẽ đối chiếu với bản chính); Trường hợp đã tốt nghiệp nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng hoặc chứng chi tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp; Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt. Đối với người đăng ký tuyên dụng ờ hình thức xét tuyển, nếu bảng điểm đại học thang điểm 4 thi phải có xác nhận chuyển đổi sang thang điểm 10 của Trường đại học.

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

 - 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, số điện thoại, 2 ảnh cỡ 4x6. Toàn bộ hồ sơ đựng trong phong bì kích thước 25cmx30cm. Người dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ. Hồ sơ dự tuyển không trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để thực hiện thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã lần sau.

* Lưu ý:

+ Người đủ điều kiện tham gia dự tuyển chi được đăng ký thi tuyển vào 01 trí tuyển dụng (tương ứng với 01 mã số dự tuyển).

+ Hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp về Phòng Nội vụ huyện Quảng Ninh, không nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện. Hồ sơ không trả cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để thực hiện tham gia tuyển dụng công chức cấp xã lần sau.

5. Thời gian, lệ phí và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 25/01/2019 đen hết ngày 14/3/2019.

Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/ thí sinh.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Quảng Ninh;

Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tinh Quảng Bình./.

Theo Thông báo số: 26/TB-UBND ngày 21/01/2019

 Tải: - Thông Báo

        - Kèm theo thông báo 

Các tin khác