Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo huyện Quảng Ninh năm 2018

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 15/5/2018 của Ủy ban nhân dân huyện tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo huyện năm 2018;

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo huyện Quảng Ninh thông báo kết quả xét tuyển viên chức trên trang thông tin điện tử huyện Quảng Ninh tại địa chỉ: và được niêm yết tại Phòng Nội vụ huyện Quảng Ninh.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết kết quả xét tuyển (từ ngày 12/7/2018 đến 25/7/2018), Hội đồng tuyển dụng nhận đơn đề nghị phúc khảo kết quả xét tuyển của người dự tuyển trong giờ làm việc (không thực hiện phúc khảo với nội dung phỏng vấn).

Địa điểm: tại Phòng Nội vụ huyện Quảng Ninh (địa chỉ: Tiểu khu 3 - Thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

Quá thời hạn nêu trên, đơn đề nghị phúc khảo không được xem xét, giải quyết.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp thông báo để các thí sinh biết và thực hiện./.

Tải Thông báo

Tải Điểm thi

Các tin khác