Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất ở đối với 34 thửa đất thuộc dự án: xây dựng HTKT các khu đất ở và các khu đất thương mại dịch vụ phía Bắc FLC

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Tải văn bản

Các tin khác