Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khoá XX tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Tại Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khoá XX đã nghe đại diện lãnh đạo UBND huyện, Thủ trưởng một số phòng ban chuyên môn, đơn vị trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện. Nhìn chung, phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và hiệu quả. Đại biểu HĐND huyện đã nghiên cứu kỹ, chất vấn ngắn gọn, đi thẳng vấn đề; đại diện các ngành liên quan đã trả lời trọng tâm, giải thích làm rõ một số vấn đề mà đại biểu nêu ra. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều việc cần có sự quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và Nhân dân. Chủ toạ kỳ họp đã kết luận, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị có liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Công tác phòng chống dịch Covid-19

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tác động trực tiếp đến phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. Trên địa bàn tỉnh ta đã xuất hiện các ca dương tính với Covid-19. Vì vậy, trong thời gian tới các cấp, các ngành cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng chống và kiểm soát đại dịch Covid-19, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng để ổn định tình hình, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống nhân dân, tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kịp thời cho nhân dân và các thành phần kinh tế gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

2. Xây dựng Nông thôn mới

- UBND huyện tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới để cán bộ, Nhân dân hiểu và tích cực chung tay, chung sức, góp công, góp của, hiến đất xây dựng nông thôn mới.

- UBND huyện tăng cường chỉ đạo các xã rà soát thực hiện các tiêu chí theo Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 04/06/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành bộ tiêu chí “xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020; Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả, phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2021. Tiếp tục chỉ đạo các xã đã về đích NTM tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, không để có tiêu chí sụt giảm, tiếp tục rà soát theo bộ tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

- UBND huyện tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, chú trọng xây dựng các tiêu chí liên quan đến sản xuất, thu nhập của người dân. Chú trọng công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại khu dân cư, các tiêu chí có tính chất bền vững, lâu dài trong thời gian tới.

3. Về tiến độ thi công, quản lý chất lượng các công trình trên địa bàn

UBND huyện chỉ đạo các đơn vị quản lý, giám sát và các nhà thầu thi công rà soát giải pháp thi công đảm bảo kỹ thuật, chất lượng, tiến độ, an toàn lao động; tăng cường nhân lực, trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình. Trong đó lưu ý các công trình nước sạch, các dự án phát triển quỹ đất, các tuyến đường giao thông, đặc biệt là các công trình nguồn vốn của Trung ương, tỉnh cấp nhằm hạn chế việc mất nguồn vốn được cấp, thực hiện giải ngân đúng tiến độ, kịp thời, đảm bảo đúng quy định.

4. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

- Về quản lý đất đai: UBND huyện chỉ đạo các phòng ban, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi đầu tư vào huyện và phải đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Tập trung công tác CCHC; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong giải quyết các TTHC đảm bảo nhanh, đúng quy định.

- Về cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: UBND huyện tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn, các xã rà soát cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp diện tích tăng thêm theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt là các xã còn tồn đọng khá nhiều như: Vạn Ninh, An Ninh, Hiền Ninh...

- Về đất nghĩa trang xã Xuân Ninh: UBND huyện chỉ đạo các phòng ban cùng UBND xã Xuân Ninh và các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo xử lý với tinh thần đúng pháp luật, dứt điểm trong thời gian tới.

5. Về vấn đề cấp nước sinh hoạt

UBND huyện tập trung chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp các đơn vị sự nghiệp của tỉnh triển khai hoàn thiện các công trình đấu nối, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cung cấp nước sạch, đảm bảo chất lượng, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, sớm đưa công trình vào khai thác vận hành góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhân dân trong huyện.

Trên đây là một số nội dung kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XX tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đề nghị Chủ tịch UBND huyện, Thủ trưởng các phòng , ban, ngành nghiêm túc thực hiện, báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021.

Đề nghị Thường trực HĐND, hai ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện tiếp tục giám sát việc thực hiện các nội dung đã chất vấn, những trả lời của UBND huyện và lãnh đạo các phòng ban, đơn vị đã trả lời trực tiếp tại kỳ họp./.

Theo Kết luận số 116/TB-HĐND ngày 11/8/2021 của HĐND huyện Quảng Ninh.

Tải văn bản

Các tin khác