Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất ở đối với 29 thửa đất tại 03 xã: An Ninh, Tân Ninh và Duy Ninh

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Tải văn bản

Các tin khác